Nordea tager endnu et skidt mod filialstruktur

En omdannelse fra datterbanker til filialer vil gøre det muligt for Nordea på alle måder at arbejde som Ét Nordea.

En omdannelse fra datterbanker til filialer vil gøre det muligt for Nordea på alle måder at arbejde som Ét Nordea. Det vil styrke bankens governance og er led i forenklingen af bankens processer, vurderer koncernchef Casper von Koskull. Fold sammen
Læs mere
Foto: TT NEWS AGENCY

Bestyrelserne for henholdsvis Nordea Bank, Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland og Nordea Bank Norge har underskrevet planer om fusioner på tværs af landegrænserne med det formål at ændre datterbankerne i Nordea Bank til filialer og forelægge fusionsplanerne til vedtagelse på årets generalforsamling. Planen er, at fusionerne skal finde sted i starten af 2017.

Det oplyser Nordea.

Dermed begynder omdannelsen til filialer, som Nordea lancerede i forbindelse med regnskabet for andet kvartal sidste år.

Det pointeres, at de foreslåede ændringer i den juridiske struktur er betinget af generalforsamlingens vedtagelse, myndighedernes godkendelse og et tilfredsstillende resultat af dialogen med myndighederne i de enkelte lande, samt af at fusionerne ikke helt eller delvis forhindres af gældende love eller andet.

»De vigtigste risici for gennemførelsen af fusionerne er de mange eksterne afhængigheder, herunder de finansielle tilsynsmyndigheder og skattemyndighederne,« fremhæver Nordea.

En omdannelse fra datterbanker til filialer vil gøre det muligt for Nordea på alle måder at arbejde som Ét Nordea. Det vil styrke bankens governance og er led i forenklingen af bankens processer, vurderer koncernchef Casper von Koskull.

Han tilføjer:

»Det giver banken en mere effektiv og enkel struktur og nedbringer den administrative kompleksitet. Filialstrukturen vil bidrage til at gøre os mere konkurrencedygtige til gavn for kunderne.«

Derimod vil filialstrukturen kun i mindre grad påvirke kapitaliseringsniveauet. Det ventes heller ikke, at ændringen markant vil påvirke det beløb, Nordea koncernen betaler i selskabsskat, og Nordea vil fortsat betale skat i de lande, hvor koncernen har aktiviteter.

»Den samlede finansielle effekt af gennemførelsen af fusionerne kan dog indebære yderligere ikke ubetydelige nettoomkostninger, advarer Nordea, men det afhænger af det endelige udfald af reguleringen, især den foreslåede opbygning af den svenske afviklingsfond over de næste 4-5 år.«

»Vi er overbevist om, at de langsigtede fordele ved filialstrukturen opvejer omkostningerne, og vi vil fremadrettet have særligt fokus på at sikre lige vilkår i de nordiske lande, siger Casper von Koskull.«