Nordea slipper uden om krav i bankpakken

Der er bred politisk enighed om, at de banker, der skal have milliarder i kapital fra statskassen, skal følge skrappe krav for blandt andet direktørlønnen. Kravene gælder bare ikke for Nordea og andre udenlandsk-ejede banker, ifølge regeringens lovforslag.

»Der skal findes løsninger, der sikrer, at de udenlandske pengeinstitutter ikke stilles unødigt gunstigere end danske pengeinstitutter,« siger erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Andreas Hagemann Bro
I forbindelse med præsentationen af den nye bankpakke til 100 mia. kr. blev der lagt stor vægt på, at de banker, der går med i ordningen, skal leve op til en række politiske krav.

Kravene gælder bare ikke for blandt andre landets næststørste bank, Nordea. I det 45 sider lange lovforslag, der er blevet fremlagt i Folketinget af erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K), betyder to linjer nemlig, at Nordea, og i øvrigt også Danmarks femtestørste bank, Islandsk-ejede FIH Erhvervsbank, og alle andre udenlandsk-ejede banker undgå stort set alle de krav, der stilles til banker som vil deltage i den nye bankpakke.

Banker, der skal modtage de offentlige milliardlån får blandt andet forbud mod at tilbagekøbe egne aktier, forbud mod nye optionsprogrammer til direktionen og krav om, at bonus højst må udgøre en femtedel af direktionens løn, og i øvrigt at højst halvdelen af direktionslønnen kan trækkes fra i skat.

Det gælder bare ikke for banker der er en del af udenlandske bankkoncerner, ifølge ministerens lovforslag. For de banker gælder, at alle krav, bortset fra kravet om en halvårlig udlånsrapport, »kan fraviges helt eller delvist i de individuelle aftaler med datterselskaber, der indgår i udenlandske koncerner«, fremgår det af lovforslaget.

Finansrådet inddraget
Og det er præcist tilfældet for Nordea. I øvrigt har finansminister Lars Løkke Rasmussen oplyst, at bankernes organisation, Finansrådet, særligt i slutforhandlingerne har været inddraget i arbejdet om bankpakken. Og Finansrådets formand, Peter Schütze, der er bankdirektør i netop Nordea.

I bemærkningerne til lovforslaget er undtagelsen for Nordea, FIH og andre udenlandsk-ejede banker begrundet med, at bankerne skal have lov til frit at flytte rundt på kapital og likviditet, og i øvrigt selv skal kunne tilrettelægge deres virksomhed. Netop paragraffen om særregler for datterselskaber af udenlandske banker vækker i øvrigt bekymring hos Na­tio­nal­banken. I et høringssvar skriver nationalbankdirektør Jens Thomsen, at det specifikt bør nævnes, at statslånene ikke må bruges til at styrke kapitalen i de ikke-danske dele af en udenlandsk finanskoncern.

»Jeg vil understrege, at vi ikke har taget stilling til, om vi ønsker at tage imod pakken, men det er positivt, at der er taget hensyn til de særlige forhold, der kan være gældende for grænseoverskridende virksomheder, så de også kan deltage i pakken, hvis de vil,« siger Nordeas pressechef, Claus Christensen.

Som lovforslaget er udformet, får Nordea også mulighed til at betale, hvad banken vil, til den danske ledelse, mens ærkerivalen Danske Bank bliver underlagt alle krav, hvis landets største bank siger ja til pakken.

Løn, bonus og pension
I 2007 modtog ledelsen i Danske Bank tilsammen godt 38 mio. kr. i løn, bonus og pension, mens ledelsen i Nordea Bank Danmark sammen med bestyrelsen fik 19 mio. kr. i løn, syv mio. kr. i bonus og 13 mio. kr. i pension – eller i alt 39 mio. kr. Og det tal omfatter i modsætning til Danske Bank ikke den egent­lige koncernledelse, der er placeret i Stockholm under den danske topchef Christian Clausen. Det står i øvrigt ikke klart, om Peter Schütze også modtager løn fra moderbanken i Stockholm, da han også er øverste chef for Nordeas nordiske bankaktiviteter.

Hvis Nordea vælger at deltage i den anden bankpakke, vil det formentlig betyde, at banken vil låne ca. 14,7 mia. kr. af staten ifølge beregninger foretaget af Berlingske Business. Det overgås kun af Danske Bank, der ifølge Berlingskes beregninger skal låne ca. 16,7 mia. kr., hvis Danmarks største bank går med i pakken.

»Det er svært nu at vurdere, om Nordea vil vælge at gå med i pakken, og de vil formentlig først beslutte sig tæt på deadline i juni, for deres beslutning vil nok også afhænge af eventuelle kommende svenske bankpakker,« vurderer aktieanalytiker Per Grønborg fra Danske Bank.

Blandt andre Handelsbanken vil heller ikke være omfattet af de skrappe nye regler i bankpakken. Men det skyldes, at Handelsbankens 54 danske bankkontorer er filialer af moderbanken i Sverige, og dermed automatisk er afskåret fra den danske statsstøtte. Nordea og FIH kan få støtte, men slippe uden om de medfølgende krav, fordi de er organiserede som danske aktieselskaber.