Nordea presses på indtægterne, men leverer resultat som ventet

Indtægterne er under pres for Nordea, der må se sine resultater falde over en bred kam i første kvartal.

Nordeas nye CEO Casper von Koskull Fold sammen
Læs mere
Foto: TT NEWS AGENCY

Nordens største bankkoncern, Nordea, kom ud af første kvartal i år med et resultat stort set som ventet, og koncernchefen er tilfreds med resultatet i lyset af forholdene, men indtægterne er under pres.


Banken kunne melde, at nettorenteindtægterne faldt til 1168 mio. euro. Her var der blandt analytikere adspurgt af Ritzau Estimates ventet et fald til 1224 mio. euro. I første kvartal sidste år var nettorenteindtægterne på 1253 mio. euro.

På den anden tunge toplinjepost - nettogebyrer - oplevede banken et fald til 772 mio. euro. Analytikerne havde her ventet 757 mio. euro. I første kvartal i 2015 var posten 809 mio. euro.

INDTÆGTER PRESSES


Selv om markedssituationen har været relativt stabil i begyndelsen af året, så har uroen på de finansielle markeder og endnu lavere renter sat indtægterne under pres, erkender koncernchef Casper von Koskull.

- I lyset af forholdene er resultatet acceptabelt. Den egentlige kernekapitalprocent steg til 16,7, siger han i en kommentar til regnskabet for første kvartal.

Han fremhæver også, at omkostningerne er under stram kontrol og udvikler sig planmæssigt, og nedskrivninger på udlån ligger under det gennemsnitlige niveau på 0,16 pct. for de seneste ti år.

Nordea

I mio. euro 1. kvt. 2016 1. kvt. 2015 Ændr.
i pct.
Samlede indtægter 2295 2719 -16%
Driftsresultat 1006 1409 -29%
Nedskrivninger 111 122 -9%
Nettoresultat 782 1082 -28%


Resultatet før nedskrivninger endte i kvartalet på 1117 mio. euro, hvilket er lidt lavere i forhold til analytikernes forventning om 1137 mio. euro. Resultatet før nedskrivninger var 1531 mio. euro i første kvartal 2015.


Nedskrivningerne på udlån endte på 111 mio. euro - svarende til en nedskrivningsprocent på 0,13 pct. - hvor analytikerne havde ventet nedskrivninger på 129 mio. euro mod 122 mio. euro - eller 0,14 pct. - i samme periode sidste år. Bankens aktionærer kan glæde sig over et nettooverskud i kvartalet på 782 mio. euro mod ventet 781 mio. euro. Der er tale om en ganske markant tilbagegang i forhold til de 1082 mio. euro, der var nettooverskuddet i første kvartal sidste år.


IKKE MANGE ORD OM PANAMA


Nordea har sammen med en række andre pengeinstitutter tidligere været involveret i den såkaldte Panama-sag, hvor banker har hjulpet kunder med at lave særlige selskabskonstruktioner, der har givet mulighed for at undgå skattemyndighederne.

Panama-sagen nævner Casper von Koskull ikke direkte i sin skriftlige kommentar - men han siger dog, at Nordea det seneste år har gennemført en markant styrkelse af de funktioner og processer, der skal sikre, at gældende love og regler overholdes.


- Da kravene, vi skal opfylde, og risiciene, vi er eksponeret mod, er under konstant forandring, udvikler arbejdet med at være compliant og forbedre vores risikostyring sig hele tiden, siger koncernchefen.

- Men vores indsats lykkes kun, hvis vi opretholder en stærk risiko- og compliance-kultur, hvor værdier og etiske overvejelser altid er en integreret del af vores forretningsmodel. Som koncernchef vil jeg tage alle nødvendige skridt, for at sikre at vi forbliver en sikker og betroet partner, fortsætter han.

FORTSAT INGEN FORVENTNINGER


Nordea melder intet nyt ud om sine forventninger i forbindelse med bankens regnskab for første kvartal af 2016.


Banken offentliggjorde i maj 2015 på en kapitalmarkedsdag i London langsigtede forventninger for perioden 2016-2018.


Målet for egenkapitalforrentningen blev sat til "over gennemsnittet for nordisk sammenligningsgruppe". Før det var målet mere konkret, da det lød på 13 pct.


Aktionærerne kunne tidligere se frem til en payout ratio på 75 pct. Det vil sige 75 pct. af overskuddet skulle udloddes. I forbindelse med årsregnskabet for 2015 blev dette ændret til en ambition om at vokse udbyttet hvert år.