Nyhedsvarsel
Virksomheder

Nordea præsenterer rekordregnskab

Den skandinaviske bankgigant kunne i 2012 trække sit største milliardoverskud nogensinde i land, viser morgenens årsregnskab.

Foto: Hasse Holmberg. Den skandinaviske storbank har i dag, onsdag, lagt sit årsregnskab på bordet.
Læs mere
Fold sammen

Nordea-koncernen kom ud af 2012 med et overskud før skat på 4,117 milliarder euro (30,71 mia. kroner). Resultatet er dermed en spids bedre end det gennemsnitlige analytikerestimat fra SME Direkt, der ifølge Ritzau Finans lød på 4,04 milliarder euro.

Med resultatet kan bankens ledelse - blandt andet i form af den danske topchef Christian Clausen - notere sig, at et nyt rekordresultat er en realitet. Overskuddet overgår nemlig den tidligere rekord fra 2007, der lød på et overskud før skat på 3,9 milliarder euro.

De samlede driftsindtægter for året løb op i 10,236 milliarder euro, hvilket er en fremgang på tre procent i forhold til 2011. Heraf er 5,752 milliarder nettorenteindtægter - hvilket er på niveau med året før.

Koncernchef Christian Clausen noterer sig i en kommentar til regnskabet med tilfredshed, at storbanken stadig bliver større - men også, at det er gode kunder, der strømmer ind i butikken.

"I 2012 havde vi flere kunder, mere kapital og højere lønsomhed end nogensinde før. Vi er foran planen, der blev iværksat i 2011," siger han og tilføjer:

"85.000 nye relationskunder og flere forretninger med vores kunder har ført til øgede indtægter i kvartalet og i 2012. Vi har nået vores mål om uændrede omkostninger i 2012. Selvom udlånet steg tre procent, blev de risikovægtede aktiver reduceret med ni procent."

Nedskrivningerne på udlån endte på 933 millioner euro, hvilket er lidt mindre end forventet, selv om det dog er højere end 2011-nedskrivningerne, der endte på 735 millioner kroner.

Nordeas egenkapitalforrentning steg i 2012 til 11,6 procent, og kernekapitalprocenten - eksklusive hybridkapital - steg til 13,1. På den baggrund foreslår Nordea-ledelsen et udbytte på 0,34 euro pr. aktie, hvilket ifølge banken selv er ligger på linje med bankens udbyttepolitik.

På bundlinjen ender årets resultat på 3,126 milliarder euro, hvilket er hele 19 procent bedre end sidste år, hvor resultatet lød på 2,634 milliarder euro. I perioden er den svenske selskabsskat blevet sænket lidt, og det kan være med til at forklare noget af bundlinjestigningen. Banken kan nemlig have haft fordel af udskudt skat, som det først har bogført nu under den lidt lavere skattesats, vurderede analytiker Christian Hede fra Sydbank forud for regnskabet.

Med morgenens årsregnskab fra bankkoncernen bliver det endnu en gang understreget, hvordan den skandinaviske storbank er sejlet relativt stabilt gennem den krise, som har givet en række af de andre store banker i Skandinavien - deriblandt Danske Bank - store problemer.

Men Nordea-ledelsen kan tilsyneladende godt køre en god forretning. Endda så godt, at den tjener flere penge ind til aktionærerne, end den gjorde, selv da der var fuld damp under de økonomiske kedler i 2007, og ordet "finanskrise" blot var en del af en teoretisk diskussion. Den fortsatte økonomiske uro i Europa er dog stadig en faktor, når emnet er fremtiden.

"Finanskrisen og den forværrede samfundsøkonomiske situation har ikke haft nogen væsentlig effekt på Nordeas finansielle stilling. Den samfundsøkonomiske udvikling er dog fortsat usikker," står der i rekordregnskabet under noten Risici og usikkerheder med tilføjelsen:

Ingen af de ovennævnte eksponeringer og risici forventes i væsentlig grad at påvirke koncernen eller dennes finansielle stilling i negativ retning på mellemlang sigt."