Nordea overfører risiko på erhvervsudlån for 8,4 mia. euro

Nordea har indgået aftale om en transaktion, hvor banken overfører risikoen for erhvervsudlån til en samlet værdi af 8,4 mia. euro. Det sker gennem salg af obligationer, hvor investorerne bærer risikoen for indtrufne kredittab i den underliggende portefølje af erhvervsudlån for et i forvejen aftalt beløb.

Læs mere
Fold sammen

Størrelsen af denne kredittabsbeskyttelse er tilstrækkelig til at dække forventede og uventede tab, og frigør dermed Nordea fra de tilknyttede risici, skriver banken.

- Transaktionen reducerer Nordeas kreditrisici gennem en risikodelingsstruktur. Samtidig øger den Nordeas egentlige kernekapitalprocent og gør det muligt for Nordea at genanvende den frigjorte kapital til yderligere udlån til virksomheder, siger Jonas Bäcklund, leder af Credit Structuring and Execution, Treasury and Asset Liability Management.

Den udvalgte portefølje af erhvervsudlån for ca. 8,4 mia. er fordelt på over 3000 låntagere i Sverige og Danmark og er spredt over et bredt udvalg af brancher og aktivklasser.

I modsætning til et egentlig salg af låneporteføljen, så vil Nordea ved at sætte låneporteføljen på obligationer fortsat indregne lånene i sin balance, og også fortsat modtage renter og afdrag på lånene. Nordea bevarer dermed alle sine kunderelationer, skriver banken, der også bevarer en andel af hvert af de underliggende lån i porteføljen.

Om prisen på obligationerne, er Nordea mindre specifik.

- I forhold til kapitalomkostninger er transaktionen attraktivt prissat for Nordea, hvilket afspejler den lave kreditrisiko forbundet med nordiske erhvervsudlån samt investorernes store tillid til Nordeas kreditgivnings- og risikostyringsprocesser, skriver banken.