Nordea Kredit fik rekordresultat

Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2007 et resultat på 521 mio. kr. før skat mod 397 mio. kr. i samme periode året før.

Resultatet, der er det bedste nogensinde, er tilfredsstillende set på baggrund af den afdæmpede aktivitet, der har været på realkreditmarkedet i 1. halvår 2007, konstaterer realkreditinstituttet.

Nettooverskuddet endte på 392 mio. kr. mod 286 mio. kr. Udlånet steg i første halvår med 15 mia. kr., og det samlede udlån blev på knapt 235 mia. kr.

- Udlånsstigningen er som forventet på trods af, at aktiviteten i form af antal lånesager er under det forventede, skriver Nordea.

Andelen af det samlede realkreditudlån i Danmark er nu 12 pct. mod 11,5 pct. på samme tid året før.

Der foreligger endnu ikke branchetal, men Nordea venter at andelen "også i 2. kvartal er øget".

Nordea venter den gode udvikling fortsætter og ser et resultat i andet halvår på niveau med første halvår.

(RB-Børsen)