Nordea Invest strammer kontrol med storbanker

Bøderne til de internationale storbanker er blevet så store og så hyppige, at Nordea Invest nu kigger bankernes risikostyring igennem.

Direktøren for Nordea Invest, Eric Pedersen, forudser, at der i løbet af få år vil komme endnu større fokus på ansvarlige investeringer. Foto: Linda Kastrup
Læs mere
Fold sammen

Nordea gennemgår nu sine investeringer i de amerikanske banker, der har været plaget af flere skandaler og bøder i milliardklassen.

Det sker, efter at de amerikanske banker har været ramt af en stribe kæmpebøder efter at have manipuleret LIBOR-renten, manipuleret valutamarkederne, hvidvasket penge for narkokarteller og for kritisabel adfærd i forbindelse med subprime-krisen. Derfor vil Nordea gennemgå de internationale storbankers interne regler og alarmsystemer, så Nordeas porteføljeforvaltere kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt at investere i dem.

»Flere store banker er jo blevet fanget i skandaler, hvor man ikke har haft styr på, hvor meget store summer kom fra og flød hen,« siger direktør i Nordea Invest, Eric Pedersen.

»Fra en ansvarlighedsvinkel er der ting i alle sektorer, man skal holde øje med. Børnearbejde i tekstilbranchen og sikkerhed i minedrift for eksempel. For finanssektoren handler det om, hvordan medarbejderne opfører sig, og om banken har nogle klare adfærdsregler,« forklarer han.

Eric Pedersen understreger, at man ikke har i sinde at trække sine investeringer i nogen af bankerne. Nordeas gennemgang skal i stedet skabe mere klarhed over, hvilke banker der har mindre godt styr på sine processer, så man i fremtiden kan tage det risikomoment med i vurderingen af, hvorvidt man skal investere i en given bank.

»I sidste ende handler det om en almindelig investeringsbeslutning. Det er information, der skal være til rådighed for forvalteren. Hvis man sidder med to banker, der minder om hinanden, vil man rykke sin investering hen i den bank, der har styr på sine processer,« forklarer Eric Pedersen.

En afvejning af risiko

Nordea Invest har de seneste år markeret sig som en af de investeringsforeninger, der er længst fremme med at gøre sine investeringer ansvarlige.

»Ansvarlige investeringer er i dag noget andet end den klassiske etiske investeringstilgang. I gamle dage udelukkede man for eksempel automatisk våben, alkohol, porno, gambling og tobak, og så var det gjort med det,« siger Eric Pedersen.

I dag er den tilgang bredt ud hos stort set alle danske investeringsforeninger. Det handler ikke længere om, hvad en virksomhed producerer, men mere om hvordan den opfører sig.

»Det handler om at opføre sig pænt, så investorerne kan stå inde for, hvad vi investerer i,« forklarer Eric Pedersen.

Men det handler også om risikoafdækning. Kalkulen er, at der i forbindelse med uetiske investeringer er for stor en risiko for folkelig opstandelse mod en virksomhed eller en form for politisk regulering. Med hensyn til investeringerne i de store banker er den risiko bestemt også nærværende:

»Med de bødestørrelser, vi har set de seneste par år, har der været tilfælde, hvor en bank har aflyst at betale dividende, fordi man har fået en bøde. Det kan gøre rigtig ondt på aktiekursen,« siger Eric Pedersen. »Så vi interesserer os for, hvor gode deres procedurer er til at opdage hvidvask, hvor meget har de styr på handelsfunktionerne, og om der er regler for, hvordan de ansatte skal opføre sig, Vi tror på, at de banker, der opfører sig ansvarligt, også er dem, der kommer til at klare sig bedst på langt sigt.«

Begrænset indflydelse

Det nye sort inden for ansvarlige investeringer er et internt pres. I stedet for at trække sine investeringer og lade et selskab sejle sin egen sø, forsøger flere storinvestorer i dag at påvirke virksomhederne til at ændre deres adfærd.

»Undtagelsen er ting som klyngebomber, landminer og atomvåben – der siger vi stop med det samme,« siger Eric Pedersen.

Nordea Invest-direktøren erkender dog, at det kan være begrænset, hvor meget indflydelse den nordisk bank kan få over for de globale konkurrenter. Var det en tek-stilmølle i Bangladesh, kunne man købe hele selskabet, mens det er sværere at få ørenlyd i finansverdenens tophuse.

»Jeg tror først og fremmest, vi kan bidrage med et ekstra spørgsmålstegn ved nogle procedurer. Og så ændrer det måske noget. Men der er samtidig så meget fokus på det fra myndighedernes side, at bankerne nok gør, hvad der skal til. Men derfor kan vi stadig godt plukke og foretrække dem, der har et godt rygte,« siger Eric Pedersen.

Nordea er som bekendt meget mere end Nordea Invest. Og de amerikanske banker laver formentlig en hel del forretninger med Nordea-koncernen, men Eric Pedersen mener ikke, at Nordea Invest skal svare for hele koncernen.

»Som kapitalforvalter gør man en dyd ud af, at der er vandtætte skotter til banken og til resten af virksomheden. Det skal ikke have noget med hinanden at gøre, og det har det heller ikke,« siger Eric Pedersen.

Hos interesseorganistionen IBIS er politisk chef Lars Koch positiv med hensyn til Nordeas tiltag, uden at han dog falder på halen.

»Grundlæggende synes jeg, det er positivt. Hvis det var mine penge, ville jeg holde dem langt væk fra nogle af de her banker. Men lakmusprøven må være, om Nordea så sorterer nogle selskaber fra,« siger Lars Koch.

Mangeårig ekspert på CSR-området Steen Hildebrandt er ikke overrasket over, at storbankerne nu bliver screenet.

»Man ved godt, at banksektoren er under kraftig mistanke, og det er der gode grunde til. Det er utroligt, hvor uhyrligt danske og udenlandske finansielle selskaber har opført sig – og jeg tror, at menigmand er blevet overrasket og er vågnet fra uskyldigheden,« siger Steen Hildebrandt, der dog også har en stikpille til Nordea:

»Det er noget sent, man kommer i tanke om det.«