Nordea i stor dansk ledelsesrokade

Nu sætter Nordeas nye stærke mand i Danmark, David Hellemann, en helt ny holdopstilling og struktur blandt cheferne i banken

David Hellemann Fold sammen
Læs mere

Et halvt hundrede danske Nordea-chefer berøres nu af den største ledelsesrokade nogensinde i den danske del af banken. Det betyder også at medarbejdere og filialdirektører vil opleve et andet fokus og få nye chefer for en stor dels vedkommende. Det er Nordeas relativt nye chef for Retail Banking Danmark, David Hellemann, der kommer fra en stilling som departementchef i Finansministeriet, som sætter sit første store fingeraftryk på bankens organisation.

Det sker ved at omrokere så organisationen bliver mere specialiseret, og bankens chefer i højere grad kommer til at fokusere på et særligt forretningsområde i banken.

»Vi ændrer strukturen i retailbanken i Danmark fra at være generalister til at være specialister. Derved målretter vi organisationen til de kunder, vi gerne vil servicere. Det gør processerne hurtigere. Vi reagerer på, at markedet er blevet mere komplekst,« forklarer David Hellemann.

Det betyder i praksis meget store ændringer i Nordeas danske organisationsstruktur, der begynder lige under David Hellemann selv. Indtil nu havde han to chefer lige under sig, som havde delt landet op mellem sig. Fremover bliver der fire ansvarlige chefer. På privatområdet får Mads Skovlund Pedersen ansvaret for to geografiske områder og for at de betjene de kunder, som ikke har brug en fysisk filial, mens Torben Laustsen bliver ansvarlig de resterende tre geografiske områder indenfor bankens privatkundeaktiviteter.

På erhvervssiden kommer Hans Arnum til at blive ansvarlig for store erhvervskunder og for alle erhvervsejendomskunder, mens en stilling som ansvarlig for små og mellemstore erhvervskunder og landbruget mangler at blive besat.

Men den højere grad af specialisering fortsætter også nedad i Nordeas organisation. Det betyder, at bankens geografiske inddelinger af landet bliver lidt større. Samtidig bliver en tidligere områdedirektør nu lavet om til en specialiststilling for et større område:

»Det kan for eksempel være sådan at områderne Fyn og Jylland bliver lagt sammen, så kommer der i stedet tre chefer - en for privatområdet, en for storkunder og en for små- og mellemstore virksomhedskunder. Det gør organisationen mere fokuseret,« forklarer David Hellemann, som også oplyser, at der kommer til at være et landsdækkende fokus på erhvervsejendomme og på landbruget.

»Men det er vigtigt at understrege, at vi bevarer den lokale tilstedeværelse, vores filialer og vores syv kompetencecentre på landbruget. På medarbejdersiden sker der heller ikke nogen ændringer, men det berører alle vores områdeledelser og deres administrative funktioner. Det er et halvt hundrede mennesker, og det er den største organisationsændring, der er lavet på retailområdet i Danmark.«

Ifølge David Hellemann bliver der ingen fyringer, men der er rigtig mange, som får nye roller.

»Der er tale om, at de gode og rutinerede knokler videre, mens vi giver nogle talenter nogle nye muligheder. Formålet er at skabe en bedre bank for kunderne. Det er ikke en spareøvelse.«

David Hellemann har gennem det sidste halve år forberedt strukturændringen og har blandt andet ladet sig inspirere af organisationen i Sverige og Norge. Han har været i banken i ti måneder og det er således hans første store ændring i banken. Han skiftede noget usædvanligt fra en stilling i statsadministrationen til rollen som bankmand:

»Det har været rigtig spændende og lærerigt. Jeg har haft mulighed for at møde rigtig mange kunder, og det kommer også til at afspejle sig i den nye organisation.«

Hvordan har det været at skifte fra embedsmand til bankmand?

»Det har været et sjovt og godt skifte. Jeg har mødt en masse medarbejdere med stor veneration for kunder og for banken. De er optagede af at servicere kunderne godt.«

Får du nu en mere synlig profil?

»Jeg har været optaget af at arbejde med at lære at forstå banken og tale med kunder og medarbejdere. Det er jeg færdig med nu. Nu kommer jeg gradvist til få have en klarere rolle også i forhold til offentligheden.«