Nordea afskriver halvdelen af baltiske udlån

De store problemer i Baltikum rammer også Nordea, der må tage et smæld på godt 200 mio. euro på nedskrivningskontoen på udlån i det geografiske område.

Værdiforringede lån i Baltikum set under et - herunder både ikke-nødlidende og nødlidende - løb op i 418 mio. euro svarende til 550 basispoint af de samlede udlån og tilgodehavender.

De samlede nedskrivninger for de baltiske lande var 202 mio. euro, hvoraf de gruppevise nedskrivninger udgjorde 140 mio. euro.

"De samlede nedskrivninger udgjorde 266 basispoint af udlån og andre tilgodehavender, og de samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto, var således 48 pct.," noterer Nordea.

RB-Børsen