Nødlidende Lauritz.com-partner fortsætter drift på bankens nåde

Endnu en Lauritz.com-partner kæmper for overlevelse i skikkelse af Tingkær Auktioner i Kolding, som torsdag har offentliggjort tal for 2016. Revisor advarer om »betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften«.

Foto: Torben Christensen

Det lader til at være mere end svært for Lauritz.coms partnere at tjene penge. Regnskaberne for 2015 så for Lauritz.coms partnere i flere tilfælde alarmerende ud med røde tal og store gældsforpligtelser, og nu viser årsrapporten for Tingkær Auktioner i Kolding, at det fortsat står skidt til.

I regnskabet bemærker revisoren, at virksomheden har problemer i en grad, så den er udfordret på den forsatte drift.

»Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften,« skriver revisoren i årsrapporten.

Der står endvidere, at ledelsen har søsat »nogle tiltag, som skulle gøre driften overskudsgivende«. Årsregnskabet er med andre ord udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Ledelsen selv skriver som noget af det eneste i ledelsesberetningen, at »selskabets fortsatte drift er betinget af, at bank og andre eksterne kreditgivere fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed.«

»Jeg forventer, at dette vil ske,« skriver ledelsen i årsrapporten.

I 2015 lød driftsresultatet i Tingkær Auktioner i Kolding på minus 484.000 kroner, og i 2016 er driftsunderskuddet på 184.000 kroner. Bruttofortjenesten er steget en smule fra 2,2 millioner kroner til 2,6 millioner kroner. De samlede gældsforpligtelser ligger med cirka 1,8 millioner kroner på omtrent samme niveau som året før, mens egenkapitalen er 125.000.

I sidste måned overtog Lauritz.com virksomheden Ztuff, der står bag Lauritz.com i Hørsholm. Ztuff var ramt af et underskud på 263.000 kr., mens egenkapitalen lød på minus 1,6 mio. kr., og virksomhedens gældsforpligtelser i alt var løbet op i 3,6 mio. kr., heraf godt en mio. kr. i gæld til bankerne alene.

Så sent som i december lukkede en af Lauritz.coms partnere i Sverige, da Lauritz.coms auktionshus i Örebro ikke havde tilstrækkelig omsætning til at fortsætte.

Lauritz.coms partnere betaler royalties til Lauritz.com, men hvordan de enkelte partneraftaler er strikket sammen, er uvist. Lauritz.coms adm. direktør Mette Rode Sundstrøm har dog understreget flere gange over for Berlingske, at partnere bliver stillet over for detaljerede og omfattende retningslinjer i aftalerne.

Som tidligere beskrevet i Berlingske kæmper en række af Lauritz.coms partnere med at tjene penge. En gennemgang af partnernes regnskaber viste underskud i seks ud af otte auktionshuse under Lauritz.com i regnskabsåret 2015.

Det største underskud på driften leverede Tingkær Auktioner i Odense med Leif Tingkær som ejer. Driftsresultatet lød her på minus 1,8 mio. kr. Leif Tingkær er også manden bag Lauritz.coms auktionshus i Kolding. Regnskabet for hans auktionshus i Odense er endnu ikke offentliggjort.

Tingkær Auktioner Odense har siden publicering af artiklen offentliggjort årsrapport. Også her er der bemærkninger fra revisor om »væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift«. Leif Tingkær inkasserer i auktionshuset i Odense et underskud på driften på 1,1 millioner kroner i regnskabsåret 2016. Gældsforpligtelserne er steget med 1 million kroner til 2,8 millioner kroner. Leif Tingkær skriver i ledelsesberetningen, at han forventer, at bank og andre kreditgivere fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed.