NKTs driftsresultat tæt på milliarden i 2010

Kabel- og støvsugerkoncernen NKT havde i 2010 et bedre salg, end aktieanalytikerne havde forventet. Til gengæld var NKTs nettoresultat på 270 mio. kr. i underkanten af analytikernes forventninger. (Opdateret)

Foto: MORTEN JUHL
Driftsresultatet løb op i 985 mio. kr., og det var tæt på ledelsens forudsigelse om et driftsoverskud på en milliard kr.

Omsætningen i 2010 løb op i 14,5 milliarder kr. efter en organisk vækst på 12 pct. Det er langt bedre en ledelsen prognose for i år der lyder på en organisk vækst i salget på fem pct. og et driftsoverskud på 1,2 milliarder kr.

I forbindelse med 2010-regnskabet fremlægger NKT-ledelsen også en ny strategi for de næste fem år. Fremover stiler NKT efter en organisk vækst på 7-8 pct. om året og en overskudsgrad på 14-15 pct.NKT Cables realiserede i 2010 en solid fremgang i omsætningen efter et svagt 2009, som var præget af den globale økonomiske tilbagegang.

Omsætningen i kabelforretningen blev 8.520 mio. kr. mod 6.383 mio. året før, og salget var påvirket af stigninger i metalpriserne.

På trods af væksten i omsætningen levede indtjeningen ikke op til forventningerne. driftsresultatet i kabelforretningen blev 329 mio. kr. mod 373 mio. i 2009, svarende til en EBITDA-margin på 5,9 pct. mod 8,0 pct. i 2009.

"Årsagen til den utilfredsstillende indtjening kan udelukkende tilskrives indkøringen af den nye fabrik og som en konsekvens heraf forsinkelse på et større projekt," skriver ledelsen om NKT Cables.

Om Nilfisk-Advance konstaterer ledelsen, at markedet for professionelt rengøringsudstyr stabiliserede sig nogenlunde i 2010. 

Nilfisk-Advance realiserede en omsætning på 5.747 mio. kr. mod 5.138 mio. kr. i 2009, svarende til en organisk vækst på 7 pct.

Driftsresultatet blev på 612 mio. kr. mod 469 mio. det foregående år, hvilket svarer til en operationel EBITDA-margin på 10,7 pct. mod 9,2 pct. i 2009.

"Nilfisk-Advance høstede i 2010 den forventede store effekt af den hurtige og effektive reaktion på de senere års negative økonomiske udvikling på verdensmarkedet. Tilpasning af medarbejderstyrken og acceleration af en række fremadrettede restruktureringstiltag resulterede i en stærkere og mere strømlinet virksomhed," skriver ledelsen.