NKT blev glædeligt overrasket

NKT fik i 2. kvartal et overskud før skat på 308 mio. kr. Det var 56 mio. kr. bedre end ventet, men 4 mio. kr. dårligere end i samme periode sidste år, der dog var påvirket af ekstraordinære indtægter fra ejendomssalg.

Overskuddet på driften er samtidig øget med 7 mio. kr. til 331 mio. kr., og omsætningen er øget med 29 pct. til 3,6 mia. kr. Her var ventet henholdsvis 277 mio. kr. og knap 3,5 mia. kr. ifølge RB-Børsens konsensusestimat.

- Af resultatfremgangen kan 96 mio. kr. henføres til NKT Cables, mens Nilfisk-Advance og NKT Flexibles tegner sig for henholdsvis 13 mio. kr. og 19 mio. kr.

Korrigeret for engangsposter er der tale om en overskudsgrad på 9,2 pct. imod 7,6 pct. i sidste års 2. kvartal.

Der var positive engangsposter på 108 mio. kr. i samme periode sidste år.

De finansielle poster for andet kvartal udgør minus 23 mio. kr. mod minus 12 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Det afspejler primært, at den finansielle gearing i overensstemmelse med de strategiske målsætninger er øget gennem en forøgelse af den rentebærende gæld som følge af akkvisitioner, forklarer NKT.

Andet kvartalsresultatet før skat endte på 308 mio. kr. mod 204 mio. kr. andet kvartal sidste år (312 mio. kr. før korrektion af engangsposter).

For hele 2007 præciserer ledelsen forventningerne. Der ventes herefter et overskud før skat på 900 mio. kr. og en omsætning på 13,3 mia. kr. Der var tidligere ventet henholdsvis 850-900 mio. kr. og 13,2 mia. kr.