Nilfisk venter solid årsvækst efter godt tredje kvartal

Nilfisk havde med egne ord et fint tredje kvartal, viser selskabets første regnskab siden udskillelsen fra NKT, der dog viste tilbagegang på de fleste poster.

Foto: Søren Bidstrup

Selskabet indsnævrer i regnskabet, hvor flere af tallene var kendt i forvejen, sine forventninger til 2017, så det nu ser en organisk vækst for hele året på 3-4 pct. mod den tidligere prognose om 2-4 pct. Forventningerne til EBITDA-marginen før særlige poster på 11,0-11,5 pct. er samtidig fastholdt.

I tredje kvartal omsatte Nilfisk for 252,7 mio. euro - helt i tråd med den melding, som selskabet gav den 10. oktober, hvor der blev præsenteret foreløbige regnskabstal for tredje kvartal inden udskillelsen fra NKT.

Det skal sammenlignes med et salg på 250,1 mio. euro i tredje kvartal sidste år.

Driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster faldt til 22,6 mio. euro fra 26,5 mio. euro et år tidligere, hvilket gav en EBITDA-margin - ligeledes før særlige poster - på 8,9 pct. mod 10,6 pct. i tredje kvartal 2016. Det giver en samlet margin på 11,7 pct. efter de første tre kvartaler af 2017.

På bundlinjen hentede Nilfisk i tredje kvartal et nettooverskud på 5,8 mio. euro mod et underskud på 1,0 mio. euro i tredje kvartal sidste år.