Newcap leverer overskud i første halvår

Newcap Holding kom ud af første halvår med et overskud.

Bundlinjen viste et plus på 1,1 mio. kr. mod et underskud på 13,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Netto rente- og gebyrindtægterne landede på 71,1 mio. kr. mod 55,2 mio. kr. i samme periode sidste år., og resultatet før afskrivninger, nedskrivninger og skat, EBTDA, blev forbedret til et overskud på 13,2 mio. kr. mod et underskud på 1,7 mio. kr. sidste år.

For hele 2013 venter Newcap fortsat et højere EBTDA-resultat end i 2012, hvor resultatet på den post endte på 5 mio. kr. Det fremgår af periodemeddelelsen for første halvår.

Fokus i resten af 2013 er på en konsolidering og videreudvikling af de svenske aktiviteter samt på en retssag anlagt af Finansiel Stabilitet vedrørende ophævelse af og erstatning for koncerninterne transaktioner mellem Capinordic Bank, der blev overtaget af Finansiel Stabilitet, og moderselskabet. Retssagen ventes indledt i Østre Landsret den 1. oktober.

»Newcap har som tidligere oplyst efter samråd med selskabets advokat afvist samtlige krav. Det er ligeledes fortsat selskabets vurdering, at der ikke er behov for at foretage hensættelse til dækning af krav i henhold til stævningen. Retssagen påvirker således ikke halvårsresultatet, bortset fra omkostninger ved håndtering af sagen m.v.«, hedder det i kvartalsmeddelelsen.