Neurosearch styrker hjerte-forskning

Neurosearch har indgået et samarbejde med KøbenhavnsUniversitet og styrker nu selskabets forskning inden forbehandlingen af hjertekarsygdomme.

Samarbejdet indebærer, at Neurosearch er gået sammen med

universitetet om at dele udgifterne til en såkaldt industriprofessor, der skal styrke lægemiddelforskningen inden for hjertekarsygdomme.

Industriprofessoratet er et nyt initiativ ved Københavns Universitet med særligt henblik på samarbejder med industrien.

Samarbejdet ventes at styrke Neurosearchs igangværende

HERG-program, der er rettet mod behandling af hjerterytmeforstyrrelser.

Det er den tidligere leder af afdelingen for hjertefysiologi hos Neurosearch, Morten Grunnet, der bliver ansat i stillingen som industriprofessor.

Kilde: RB- Børsen