NeuroSearch laver "teknisk" nedjustering

NeuroSearch har valgt at ændre praksis omkring offentliggørelse af resultatforventninger og ikke længere medtage indtægter fra partneraftaler, før de realiseres, fremgår det af halvårsregnskabet.

NeuroSearch har valgt at ændre praksis omkring offentliggørelse af resultatforventninger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Steen Jacobensen
Således justeres resultatforventninger for 2007 til et regnskabsmæssigt underskud i størrelsesordenen 230-250 mio. kr. (imod tidligere offentliggjort forventning om et underskud på 80-100 mio. kr.) før indregning af associerede virksomheder og andre kapitalandele. De regnskabsmæssige forventninger vil herefter løbende blive opjusteret i takt med, at der realiseres indtjening fra licensaftaler, oplyser Neurosearch. Det regnskabsmæssige resultat efter skat blev et underskud på 149,1 mio. kr. mod et underskud på 98,5 mio. kr. i samme periode i sidste år). - Sammenligningstallene for 1. halvår 2006 er eksklusiv NeuroSearch Sweden AB, idet selskabet først er erhvervet i 4. kvartal 2006, understreger Neurosearch. Neurosearch's kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. ultimo juni 2007 mod 350,1 mio. kr. på samme tid sidste år. - Aktiviteten i selskabets forsknings- og udviklingsprogrammer er fortsat på et meget højt niveau i 2007, og NeuroSearch har i perioden siden årsskiftet nået flere væsentlige milepæle relateret til sine lægemiddelprodukter under udvikling, fremgår det af regnskabet. NeuroSearchs pipeline i dag samlet 19 udviklingsprogrammer (eller 16 lægemiddelkandidater) under udvikling. Heraf udvikles og finansieres de 9 under licensaftaler med multinationale medicinalkoncerner og har et "betydeligt indtjeningspotentiale til NeuroSearch" i form af milepælsbetalinger på i alt 2,3-2,4 mia. kr. samt royalties af partnernes fremtidige omsætning. Derfor konkluderer Neurosearch ledelsen, at udviklingen siden årsskiftet har været særdeles tilfredsstillende.

RB-Børsen