Netværk til el-biler klar i 2011

DONG Energy og Better Place har lukket en aftale på 770 millioner kroner, som skal bruges på at etablere et netværk til elbiler i Danmark.

Læs mere
Fold sammen
Fra 2011 skal danskerne kunne komme omkring i eldrevne biler. Nu ligger planen for første fase af etableringen af et netværk til elbilerne på plads.

DONG Energy og Better Place Danmark har indgået en aftale på i alt 770 millioner kroner i investeringer og konvertibel gæld, som skal finansiere etableringen.

Ifølge aftalen bliver DONGs rolle både at assistere Better Place med selve etableringen af netvækret, ligesom Dong skal være den foretrukne leverandør af bæredygtig energi til netværket.

- Vores mål med at investere i Better Place i Danmark er at hjælpe med at reducere CO2-udledningen og øge forbruget af bæredygtig energi ved at udnytte vindenergien bedre og give energiområdet et løft,” siger Anders Eldrup, adm. direktør for DONG Energy.

Jens Mosberg tiltræder i begyndelsen af februar som ny direktør for Better Place Danmark og Europa-ansvarlig.

Med elnettet og elbiler vil Danmark kunne holde på en større del af sin egenproducerede energi end i dag, hvor en del overskydende vindenergi eksporteres, idet energien kan lagres i batterier til elnet og elbiler.

- ulha