Nettets succes øger sårbarhed

Den nuværende indsats over for væsentlige IT-sikkerhedsmæssige problemer er utilstrækkelig, mener arbejdsgruppe.

Danmark kan lægge kursen for fremtidens internationale IT-sikkerhed, vurderer en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet.

Rådet fremlægger onsdag d. 24. januar 2007 sine konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke den internationale IT-sikkerhed.

Den stigende afhængighed af IT-systemer medfører ifølge rådet nye og alvorlige problemstillinger. Omfanget af handel, kommunikation og udveksling af personlige oplysninger via nettet øges, og flere og flere produkter, lige fra computere og mobiltelefoner til fjernsyn, biler og husholdningsapparater, er tilsluttet internettet.

"Den stigende sammenkobling via nettet øger risikoen for sårbarhed i soft- og hardware og for it-kriminalitet, der i de seneste år er blevet mere målrettet og professionaliseret. Arbejdsgruppen konstaterer, at den nuværende indsats over for disse og flere andre væsentlige IT-sikkerhedsmæssige problemer er utilstrækkelig," hedder det i en pressemeddelelse.

Teknologirådets arbejdsgruppe har derfor identificeret de seks vigtigste problemområder, hvor Danmark med fordel kan gå i spidsen i udviklingen af løsninger for fremtidens internationale IT-sikkerhed:

*Sårbarheder i soft- og hardware

*Utilstrækkelig viden om IT-sikkerhed hos brugerne

*Manglende mulighed for at skelne mellem sikre og usikre produkter og services

*Manglende koordineret, grænseoverskridende politiindsats og retsforfølgelse på IT-kriminalitetsområdet

*Mangel på sikker identifikation

*Manglende fokus på IT-sikkerhed i offentlige udbud