Netbutikker: Nye EU-regler en trussel mod dansk online handel

Jura. Reglerne vil øge de administrere byrder og i værste fald få virksomheder til at droppe salg over grænserne.

EU' s forslag til nye regler om handel på nettet kan få meget negative konsekvenser for danske online virksomheder, mener FDIH, der er en brancheorganisation for de danske netbutikker.

FDIHs formand, Claus Hjorting og direktør Morten Kamper opfordrer EU og nationale politikere til hurtigt at revurdere forslaget, kendt som Rome 1, inden det præsenteres for EU parlamentet i denne uge.

- Specielt mindre og mellemstore virksomheder, der sælger online, vil finde de nye regler så omfattende og usikre at efterleve, at FDIH frygter, at virksomhederne helt fravælger at sælge til forbrugere i andre EU lande. Det vil medføre færre muligheder for forbrugere, reducere konkurrencen og mindske den økonomiske vækst - i strid med EUs ambitioner om at skabe et gennemsigtigt og konkurrencedygtigt indre marked, lyder kritikken.

Ifølge FDIH vil de nye regler betyde, at et dansk firma, der sælger varer eller tjenesteydelser til forbrugere i EU, ikke længere være sikker på, at handlen overordnet reguleres efter danske regler. I stedet vil virksomheden skulle sætte sig ind i regler i op til 27 forskellige medlemslande hvor reglerne ofte konflikter eller, endnu værre, vælge at afholde sig fra at sælge til kunder uden for Danmark

FDIH frygter, at forslaget vil komplicere aftaleindgåelse og påføre virksomheder en del ekstraomkostninger. Hertil kommer, at det vil ændre på en række etablerede principper for handel med virksomheder i andre lande.

- En dansk virksomhed, der sælger produkter til en forbruger i Spanien efter danske regler vil fremover, hvis der opstår en tvist, skulle leve op til de spanske forbrugerregler. En eventuel retssag med kunden vil skulle behandles af en spansk domstol på spansk. Tilsvarende situation vil gælde i alle EU lande, den danske virksomhed har modtaget ordrer fra, oplyser FDIH.

- Trichs