Nedskrivninger på landbruget rammer Nordjyske Bank

Basisindtjeningen i Nordjyske Bank, der er en fusion mellem Nørresundby Bank og Nordjyske Bank, er positivt påvirket af gebyrer og faldende driftsudgifter.

Foto: Steffen Ortmann. »Nedskrivninger for 2015 er over bankens forventninger om 190 mio. kr., der dog blev udmeldt med usikkerhed henset til landbrugets udfordringer,« lyder det fra Nordjyske Bank
Læs mere
Fold sammen

Basisindtjeningen blev i 2015 360 mio. kr. mod 366 mio. kr. sidste år.

»Indtjeningen er påvirket af markedssituationen med lave renter samt af stigende konkurrence om udlån, men til gengæld opnår banken en gebyrstigning på 13 pct.,« fremhæver banken.

Driftsudgifterne og driftsafskrivninger eksklusive fusionsomkostninger falder 12 mio. kr. til 529 mio.kr. som følge af de første fusionssynergier.

Nedskrivninger er påvirket af landbrugets krise og udgør 206 mio. kr. mod 162 mio.kr. og er væsentligt påvirket af bankens udlån til primært mælkeproducenter og svineavlere.

»Nedskrivninger for 2015 er over bankens forventninger om 190 mio. kr., der dog blev udmeldt med usikkerhed henset til landbrugets udfordringer.«

Resultat før skat endte på 129 mio.kr., hvilket forrenter egenkapitalen ultimo året med 5 pct.

»Ledelsen vurderer, at resultatet som helhed er tilfredsstillende med fusionsaktiviteter og landbrugets økonomiske situation in mente,« skriver banken i regnskabet.

Det samlede forretningsomfang i Nordjyske Bank steg i 2015 til 29,0 mia. kr. Det er en stigning på 747 mio. kr. Forretningsomfanget omfatter de samlede udlån, indlån og garantier.