Nedskrivninger på broprojekter tynger Arkils bundlinje

Kraftige nedskrivninger på tre broprojekter trækker entreprenørkoncernen Arkils bundlinje ned, selv om omsætningen er steget, fremgår det af entreprenørselskabets regnskab for 2015.

Foto: Claus Fisker. administrerende direktør Jesper Arkil.
Læs mere
Fold sammen

Resultatet af den primære drift i 2015 blev 42,3 mio. kr. mod 74 mio. kr. året før. Årsagen er nedskrivninger og hensættelser i størrelsesorden 65 mio. kr. på tre sjællandske broprojekter.

Også når man ser på nettoresultatet, var der sidste år en tilbagegang til 37,5 mio. kr. mod 55,1 mio. kr. i 2014.

»Før nedskrivning på tre konkrete broprojekter på Sjælland, som blev vundet i perioden 2013-2014, ville det primære driftsresultatet være knap 110 mio. kr., hvilket viser potentialet til fremtiden«, påpeger administrerende direktør Jesper Arkil i regnskabet.

»Nedskrivningerne understreger dog, at risiko- og projektstyringen har været utilstrækkelig på disse projekter, hvilket har givet anledning til en række justeringer og tilpasninger af koncernens arbejdsrutiner og struktur på denne type opgaver«, erkender direktøren samtidig.

 

Fremgang på omsætningen

Da er da også positive forhold, som Arkils direktør kan hænge sin optimisme op på.

Entreprenørkoncernen realiserede i 2015 en omsætning på 3347 mio. kr., hvilket er en stigning på 16,6 pct. i forhold til omsætningen i 2014, som blev 2871,4 mio. kr. Fremgang overgår samtidig de af Arkil selv udmeldte forventninger.

»2015 har for størstedelen af virksomheden været et år med en positiv markedsudvikling på samtlige af koncernens markedsområder i Danmark og i udlandet, med en markant vækst i aktiviteten«, fortæller Jesper Arkil.

Ser væsentligt forbedret resultat i 2016

Ser man på indeværende år regner Arkil da også med, at bundlinjen bliver forbedret igen. Entreprenørselskabet venter en omsætning i niveauet 3.400 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 70-100 mio. kr.

»I 2016 forventer vi en pæn aktivitet for stat og kommuner, såvel i Danmark som i udlandet. Der forventes en vis opbremsning og deraf følgende intensiveret konkurrence om de tilbageværende større jord/betonprojekter fra statslig side, som dog opvejes af investeringer fra kommunal og til dels privat side«, siger administrerende direktør Jesper Arkil i regnskabet.

Det er ifølge direktøren områder, som man er særligt godt positioneret til at udnytte potentialet i.

»Vi konstaterer, at vore kunder har stigende interesse i længerevarende samarbejder med entreprenører, som kan levere hele paletten af ydelser, formår at rådgive om de rigtige løsninger og kan bidrage til teknisk innovation og økonomiske besparelser«, hedder det videre fra Jesper Arkil.

I 2015 realiserede Arkil en omsætning på 3346,8 mio. kr. og et nettoresultat på 37,5 mio. kr.

For 2016 forventer Arkil således en omsætning på niveau med eller lidt højere end i 2015 og et væsentligt forbedret resultat.