Nedbrydere opruster på sikkerheden

Dansk Byggeris nedbrydningssektion har netop offentliggjort en planlægningsguide, der skal være rambuk i arbejdet med

at nedbringe antallet af arbejdsulykker i branchen, der er klassificeret som et særligt farligt erhverv.Vejledningen henvender

sig først og fremmest til bygherrer, hovedentreprenører og rådgivere, der i kraft af nye love og bekendtgørelser

skal beskrive særlige risici og udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed - PSS.Den er udarbejdet af Dansk Byggeri, Arbejdstilsynet,

Danmarks Tekniske Universitet og Firmaet Golder Associates. Målet er at nedbringe antallet af arbejdsulykker i sektoren. Byggebranchen

er generelt blandt landets farligste erhverv, og andelen af alvorlige ulykker med død og lemlæstelse til følge

er dobbel så høj som i danske erhvervsliv som helhed, oplyser Arbejdstilsynets tekniske konsulent Jørgen F. Andersen.

Sidste efterår døde ni byggearbejdere over en to måneders periode. Blandt ulykkerne var gravearbejde uden afstivning,

arbejde i højden uden rækværk og forkert brug af maskiner. Ingen af periodens ulykker skete blandt nedrivere. Inden for

branchekoden nedrivning og jordbearbejdning er antallet af ulykker steget i de sidste ti år, men der var ved gårsdagens

offentliggørelse en vis usikkerhed om, hvorvidt nedrivningsbranchen alene har haft en stigning. Det er ikke sikkert, fordi

nedriverne igennem de seneste år har gjort meget for at højne arbejdsmiljøet. Men under alle omstændigheder

er niveauet for højt, og det vil nedriverne nu gøre endnu mere ved med den nye vejledning.- Arbejdsulykker koster

årligt såvel samfundet som virksomhederne rigtig mange penge - både direkte og indirekte. Omkostninger, der ellers

kunne være brugt på andre velfærdsydelser isamfundet eller øget investering i vores virksomeheder - til gavn

for alle, siger nedbrydningsektions formand Jan Brandis.Han håber på, at nedbryderne vil tage planlægningsguiden

til sig som et stykke værktøj,og opfatte det som et nyttigt redskab til forebyggelse af ulykker i deres virksomheder.-

I regeringen tager vi det overordnede ansvar for love og regler for at forbedre arbejdsmiljøet, men det er virksomhederne,

der sammen med medarbejderne, må tage det konkrete ansvar. Jeg tror, at der vil komme endnu mere fokus på arbejdsmiljøet

de kommende år, og det er noget vi følger tæt på Christiansborg, siger Charlotte Antonsen, MF og arbejdsmiljøpolitisk

ordfører for Venstre.