Nationalbankens kritik hjælper regeringen

Danmarks Nationalbank er en meget tung stemme i debatten herhjemme. Men regeringen kan hurtigt vende Nationalbankens kritisk til egen fordel.

Nationalbankdirektør Nils Bernstein hjælper finansminister Thor Pedersen (V), når han nu offentligt kritiserer regeringen for at føre en for løssluppen økonomisk politik, der risikerer at afspore dansk økonomi.

Det vurderer både professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Peter Munk Christiansen, og lektor ved Københavns Universitet og ekspert i dansk politik, Lars Bille.

Kritikken fra Danmarks Nationalbank kan Thor Pedersen nemlig bruge i de videre forhandlinger med Dansk Folkeparti og oppositionen, som kræver endnu flere penge på bordet, og som siger, at regeringens udspil ikke er vidtrækkende nok. »Regeringen ved godt, hvad den foretager sig, og det kan derfor være en hjælp for regeringen, at en så vigtig stemme i debatten som Danmarks Nationalbank, nu siger, at det er nødvendigt at holde lidt igen,« siger professor Peter Munk Christiansen.

Lektor Lars Bille siger på tilsvarende vis, at Danmarks Nationalbank giver regeringen et godt trumfkort på hånden i de videre politiske forhandlinger om næste års finanslov og øvrige økonomiske initiativer.

»Regeringen kan i hvert fald nu henvise til, at både Danmarks Nationalbank og andre af landets førende økonomer siger, at der er grænser for, hvor mange penge der bør pøses ud med lavere skatter og større offentlige udgifter,« siger Lars Bille. At der ligefrem skulle være tale om et aftalt spil bag lukkede døre mellem nationalbankdirektør Nils Bernstein og Thor Pedersen, afviser begge de to eksperter.

»Der er kontakt og møder mellem Danmarks Nationalbank og regeringen. Men Nationalbanken er en uafhængig instans, og Nils Bernstein er ikke bydreng for regeringen. Var han det, ville han hurtigt miste troværdighed,« siger Lars Bille. Peter Munk Christiansen tilføjer, at Danmarks Nationalbank har en meget høj grad af uafhængighed, og først og fremmest tænker på, hvordan Danmark fastholder en stabil økonomisk udvikling. Hvad der måske kan gavne eller skade regeringen indgår ikke i deres overvejelser.

Når Danmarks Nationalbank advarer mod at føre en for lempelig økonomisk politik, skydes det især, frygten for lønpres, inflation, stigende ledighed og underskud på statsfinanser og betalingsbalance. Indtræffer den slags økonomiske dårligdomme, kan kronen komme under pres på de internationale valutamarkeder, og Danmarks Nationalbank, med Nils Bernstein i spidsen, har som sin absolut vigtigste opgave, at vogte over kronen. Nationalbanken skal med alle midler sørge for, at kronen holder sig klistret tæt op ad en aftalt centralkurs over for euroen, som hedder 746,038 kroner for 100 euro.

Kronen må i følge den særlige ERM2-aftale svinge med 2,25 procent på hver side af denne centralkurs, og en afgørende forudsætning for, at denne form for fastkursaftale kan bevares i længden, er, at dansk økonomi er i god gænge, så der ikke på de finansielle markeder kan stilles det mindste spørgsmålstegn ved troværdigheden bag fastkurspolitikken.

Kom Danmark i alvorlige økonomiske problemer, kunne en devaluere af kronen således være en mulig udvej. Alene forventningen om, at en devaluering måske kunne komme på tale, er i sig selv nok til at sætte kronen under pres. Men så længe Danmark har styr på sin økonomiske politik, og dansk økonomi strutter af sundhed, er der ingen, som burde får burde få selv den mindste mistanke om, at Danmark vil opgive sin fastkurspolitik.

Nils Bernstein er langt fra den eneste danske nationalbankdirektør, der med mellemrum har kritiseret regeringens økonomiske politik. Tidligere nationalbankdirektør som Bodil Nyboe Andersen og også legendariske Erik Hoffmeyer, var talrige gange i deres embedsperioder ude med endnu mere bastant og voldsom kritisk af den økonomiske politik, som de skiftede mindretalsregeringer førte op gennem både 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne.

Så et eller andet sted er der tale om, at Danmarks Nationalbank med sin kritisk gør præcis, hvad den skal, og lever fuldt og helt op til sin rolle som kronens meget trofaste beskytter og vogter.

Læs også artiklen "Thor P.: Vi går til grænsen med offentligt forbrug" på Berlingske.dk