Nationalbanken: Tiltag løser realkredittens problem

Det sikkerhedsnet under realkreditten, som erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) har offentliggjort onsdag eftermiddag, fjerner Nationalbanken bekymring, fastslår Lars Rohde.

Foto: Niels Ahlmann Olesen/Berlingske. Nationalbankdirektør Lars Rohde. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen
Nationalbankdirektør Lars Rohde nikker til den ny lov, der skal fungere som et sikkerhedsnet for flekslånene, hvis renten stiger meget eller en fleksauktion slår fejl.

Faktisk løser loven det refinansieringsproblem, som Nationalbanken adskillige gange har udtrykt stærk bekymring for og forbedrer den finansielle stabilitet, fastslår nationalbankdirektør Lars Rohde.

»Nationalbanken har gentagne gange advaret imod for stor refinansieringsrisiko i realkreditsystemet. Det er vores vurdering, at tvungen, betinget løbetidsforlængelse løser dette problem,« siger han i en pressemeddelelse.


De nye obligationer, som har den nye betingede løbetidsforlængelse, vil ikke være sværere at afsætte i markedet end de traditionelle, vurderer Lars Rohde.

»Nationalbankens analyser viser, at især de korte realkreditobligationer har været omtrent lige så likvide som de danske statsobligationer under krisen. Det er vores forventning, at obligationer med tvungen, betinget løbetidsforlængelse også vil være højlikvide. Det er positivt både af hensyn til den finansielle stabilitet og pengemarkedets funktion,« siger Lars Rohde.

Lovforslaget bliver fremsat netop som realkreditsektoren er ved at gøre klar til den store decemberauktion over flekslån og indebærer, at løbetiden på obligationerne bag flekslån og andre realkreditlån med variabel rente bliver tvunget forlænget, hvis verden går så meget af lave, så renten stiger mere end fem procentpoint eller auktionen slet ikke kan gennemføres.