Nationalbanken stopper bankernes kriselån

Der er ikke længere brug for de særligt lempelige lånebetingelser, som bankerne har haft gennem krisen, mener Nationalbanken, som nu udfaser ordningen. Finansrådet bakker op om beslutningen.

Foto: Thomas Lekfeldt

De lempelige lånebetingelser, som de danske pengeinstitutter har kunnet trække på gennem krisen, vil være fortid til sommer.

Det fortæller nationalbankdirektør Lars Rohde på Finansrådets årsmøde på Statens Museum for Kunst.

Dermed bortfalder muligheden for at optage lån med seks måneders løbetid, og bankerne kan ikke længere stille udlån som sikkerhed.

»Seks-måneders lån, som institutterne siden 2011 har kunnet optage i Nationalbanken, vil derfor blive udfaset per juli 2014. Allerede optagede lån vil løbe til udløb. Samtidig vil der ske en normalisering af de aktiver, institutterne kan stille som sikkerhed for lån i Nationalbanken. Det betyder, at bankers udlån og sektorselskabsaktier vil blive udfaset fra Nationalbankens sikkerhedsgrundlag,« siger Lars Rohde.

Han understreger, at udfasningen bygger på grundige overvejelser om konsekvenserne for sektoren og for de enkelte pengeinstitutter.

»Det er Nationalbankens vurdering, at institutterne kan håndtere disse ændringer. Institutternes anvendelse af seks-måneders lån har været yderst begrænset, ligesom de aktiver, der udfases, kun i mindre grad har været brugt som sikkerhed for lån i Nationalbanken. Institutterne vil også fortsat kunne leve op til de lovmæssige likviditetskrav,« siger Lars Rohde.

Udfasningen møder opbakning fra Finansrådet, hvor formand Tonny Thierry Andersen, bankdirektør i Danske Bank vurderer, at det er den rigtige timing at udfase lånemulighederne nu.