Nationalbanken: Større banker vil bestå stresstest

De større banker vil klare den kommende EU-stress-test med bravour, fastslår Lars Rohde på baggrund af en ny stress-test, Nationalbanken har lavet.

Nationalbankdirektør Lars Rohde fotograferet på årsmødet i 2012. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
De større danske banker er godt rustet til den kommende EU-stresstest af regionens banker.

Det viser en endnu ikke offentliggjort stress-test af de danske banker, som Nationalbanken har lavet, fortæller Nationalbankdirektør Lars Rohde ved Finansrådets årsmøde på Statens Museum for Kunst.

"Resultaterne af Nationalbankens seneste stresstest – som snart offentliggøres – viser, at de store institutter kommer igennem alle stressscenarier med en egentlig kernekapital procent over 8, som vil være kravet i ECB's stresstest. En væsentlig årsag hertil er, at de over de seneste år er blevet bedre kapitaliseret," siger Lars Rohde i sin tale.

Hvilke resultater Nationalbanken i øvrigt kommer frem til i den ikke-offentliggjorte stress-test bliver ikke afsløret i talen.

Nationalbankdirektøren betoner vigtigheden af den forestående internationale stresstest. Ikke mindst set i lyset af den europæiske bankunion, som er under opbygning.

»En velfungerende bankunion kræver, at der er stor tillid til det fælles tilsyn. Et vigtigt skridt vil blive taget med ECB's vurdering af aktiver og risici i kreditinstitutter under direkte tilsyn, som løber af stablen det kommende år. En troværdig øvelse af den karakter vil give de involverede institutter et solidt og for nogle institutter tiltrængt kvalitetsstempel,« siger Lars Rohde.

Om Danmark skal være en del af unionen er endnu ikke besluttet, men uanset hvad vil den få stor betydning for den danske, finansielle sektor, fastslår han. Både Danske Bank og Nordea har omfattende aktiviteter uden for Danmarks grænser og vil dermed blive direkte påvirket.

»To af de største pengeinstitutter i Danmark vil selv uden dansk deltagelse blive underlagt tilsyn fra ECB for væsentlige dele af de aktiviteter, de har i euroområdet. De to institutter tegner sig i dag for over 50 pct. af de samlede udlån i danske pengeinstitutter,« siger Lars Rohde.

Han betoner vigtigheden af, at Danmark - hvis vi tilslutter os - bliver et jævnbyrdigt medlem af unionen, på trods af, at vi ikke er en del af valuta-samarbejdet.»Det er vigtigt, at deltagelse i bankunionen kan ske på lige vilkår for eurolande og ikke-eurolande. Ellers risikerer vi en fragmentering af det indre marked for finansielle tjenesteydelser,« siger Lars Rohde.

Det samme gælder unionens forsikringselement, som vil blive etableret i form af en fælles afviklingsfond. Også en eventuel afvikling bør være ligestillet for lande i og udenfor euro-samarbejdet.

»For euro-landene findes der et yderligere forsikringselement i form af ESM – den fælles euroredningsfond – som vil fungere som ultimativ back-stop, når alle andre midler er brugt op. Det er også på dette område vigtigt at sikre ligebehandling af deltagende lande udenfor og indenfor euroen,« siger Lars Rohde.