Nationalbanken nøjedes med at kigge på

Ved den ugentlige refinansieringsauktion herhjemme så Nationalbanken intet behov for at tilføre markedet ekstra likviditet, som både Den Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske centralbank (Fed) tidligere fredag tyede til.

- Nationalbanken har i dagens løb fulgt udviklingen på pengemarkedet tæt. Markedet har været roligt, og Nationalbankens ordinære pengepolitiske operationer forløb uden usædvanlig stigning i efterspørgslen efter likviditet, siger Karsten Biltoft, afdelingschef hos Danmarks Nationalbank, til RB-Børsen.

I alt forfaldt der fredag indskudsbeviser på 188,2 mia. kr. og udlån mod pant på 106,4 mia. kr., mens de blev refinansieret med henholdsvis 189,3 mia. kr. og 112,1 mia. kr. Det svarer til yderligere likviditet på 6,8 mia. kr.

ECB tilførte tidligere fredag markedet i eurozonen 61,05 mia. euro (454 mia. kr.) ved en ekstraordinær tre dages refinansieringsauktion med start fredag og udløb mandag, mens Fed tilførte 19 mia. dollar (103 mia. kr.) - ligeledes ved en tredages auktion.

RB-Børsen