Nationalbanken: Ingen kreditklemme endnu

Det er mere konjunkturudviklingen end mangel på kapital, der får bankerne til at holde igen med udlånet, konstaterer Danmarks Nationalbank.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Virksomhederne har fået meget sværere ved at optage lån i banken, men der er endnu ingen kreditklemme i den danske banksektor. Det konstaterer Nationalbanken på baggrund af sin nye undersøgelse af bankernes udlån.

"I den nuværende konjunktursituation er det ikke overraskende, at institutterne skærper udlånspolitikken og viser større agtpågivenhed i behandlingen af lånesager. Den aktuelle udfordring bliver at undgå, at det udarter sig til en kreditklemme, som vil give et yderligere negativt skub til økonomien," siger Nationalbankdirektør Nils Bernstein.

Nationalbanken har spurgt ind til landets største penge- og realkreditinstitutters kreditpolitik, og konklusionen er klar. Det er blevet betydeligt sværere for virksomhederne at optage lån i 4. kvartal sidste år, og institutterne forudser, at det bliver endnu sværere i indeværende kvartal. Privatpersoner møder også mindre villige banker, men ikke i samme grad som virksomhederne.

"Stramningerne i 4. kvartal kan især tilskrives ændringerne i institutternes risikobedømmelse, herunder forventningerne til den generelle økonomiske aktivitet og udsigterne i specifikke brancher og virksomheder. Institutterne er blevet mindre risikovillige, hvilket har ført til stramninger," skriver Nationalbanken.

Konjunkturudsigter får bankerne til at holde igen
Det interessante er, at det ikke er bankernes adgang til kapital, der er den primære årsag til, at bankerne holder igen, men derimod konjunkturudsigten, som på traditionel vis får bankerne til at agere mere varsomt og stille større krav, før de låner pengene ud. Dermed ikke sagt, at bankerne har al den kapital, de skal bruge.

Årsagen til, at virksomhederne får nej i banken, er vigtig i forhold til den bankpakke på op mod 100 milliarder kroner, som politikerne forhandler i øjeblikket.

Regeringen vil sikre, at sunde investeringsprojekter kan finansieres til gavn for væksten i samfundet, men den ønsker ikke at hjælpe virksomheder der har fået nej i banken, fordi projektet er for dårligt.

Da kreditklemmer ikke er noget, der kan måles, har behovet for bankpakken gjort den meget vanskelig at forhandle. Foreløbig har oppositionspartierne bedt regeringen dokumentere, hvor stort behovet er, og måske Nationalbankens nye undersøgelse kan hjælpe.

Nationalbanken frygter stadig, at en egentlig kreditklemme opstår, og derfor ser den også et behov for en bankpakke. I sidste uge offentliggjorde den beregninger, der viste, at en statslig kapitalindsprøjtning på 70 milliarder kroner vil række.