Nationalbanken: Danske pengeinstitutter er godt rustede

De danske pengeinstitutter kan aktuelt modstå hårde makroøkonomiske stød, efter at institutterne siden 2008 har haft fokus på at styrke deres kapitalgrundlag.

Sådan lyder det fra Nationalbanken i publikationen "Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2013", som er udkommet onsdag formiddag.

- Nationalbankens stresstest af pengeinstitutternes kapitalforhold viser, at de fem systemiske institutter overholder kapitalkravene i samtlige stressscenarier og bibeholder en egentlig kernekapital over 8 pct., som vil være kravet i den kommende vurdering af kreditinstitutter, der kommer under direkte tilsyn af Den Europæiske Centralbank, udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med publikationen.

I samme forbindelse finder Lars Rohde, at de danske kreditinstitutter er godt rustede til at møde de nye EU-kapitalkrav, som træder i kraft 1. januar 2014. Dertil menes det, at de danske pengeinstitutters likviditetssituation er ganske god.

- I et hårdt likviditetsstress har alle de systemiske og langt hovedparten af de ikke-systemiske institutter fortsat en god likviditetsoverdækning - også uden indregning af lån eller lånetilsagn i Nationalbanken med sikkerhed i institutternes udlån og sektorselskabs aktier, lyder det fra Lars Rohde.

Nationalbanken ser derudover med tilfredshed på, at regeringen 28. november 2013 har fremsat et forslag til lov, som indebærer tvungen og betinget løbetidsforlængelse på realkreditobligationer ved pludselige meget store rentestigninger, eller hvis refinansieringen ikke kan gennemføres.