Nationalbanken: Bankerne har sænket prisen for erhvervskunder

Bankerne tager sig ikke længere helt så godt betalt af sine erhvervskunder. Det viser en opgørelse af rentemarginalen fra Danmarks Nationalbank.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø.
Læs mere
Fold sammen

Ifølge Nationalbanken er rentemarginalen, der måler forskellen mellem bankernes gennemsnitlige ind- og udlånsrente, faldet til det laveste niveau i seks år i august. Forskellen er nu 3,2 pct.point, hvilket ikke er set lavere siden begyndelsen af 2009, hvor rentemarginalen dog var hastigt på vej nordover fra et niveau på 2,5 pct.point inden finanskrisen til at toppe med 4 pct.point i 2012.

Det seneste fald er drevet af en lavere udlånsrente. Bankernes gennemsnitlige indlånsrente har derimod ligget stabilt omkring nul siden april.

- Erhvervsvirksomhedernes nettolåntagning hos pengeinstitutter har det seneste år udviklet sig relativt fladt, hvorfor den lavere rentemarginal reducerer virksomhedernes samlede nettorentebetalinger, det vil sige renteudgifter på lån fratrukket renteindtægter på indskud. Nettorentebetalingerne er således faldet godt 9 pct. i perioden - eller godt 700 mio. kr. på årsbasis, oplyser Nationalbanken.