Nabolande går efter TV 2s guldæg

Den svenske stat, den norske stat og franske TDF har alle set sig lune på de danske TV-master, der skal indbringe stort millionbeløb til TV 2 og DR.

Foto: Scanpix. En række lande har set sig varme på TV 2's master.
Læs mere
Fold sammen
25 steder i landet rager mere end 200 meter høje TV-master op i landskabet. De er nu en central del af redningsplanen for kriseramte TV 2.

Politikerne besluttede fredag eftermiddag, at DR og TV 2 kan sælge deres sendemaster og Broadcast Service Danmark, der driver dem. Det hele bliver solgt i en samlet pakke, der ventes at indbringe i mere end 1 mia. kr., der skal fordeles mellem de to TV-stationer. Og de interesserede købere står allerede klar.

Både Svenske Teracom, norske Telenor og franske TDF er ifølge Berlingske Business’ oplysninger interesseret i at udnytte mulighederne i de højere luftlag.

”Telenor har så sent som midt i december bekræftet sin interesse for Broadcast Service Danmark over for myndighederne, og er vi selvfølgelig stadig interesseret,” siger Per Bendix, der stod i spidsen for statsejede Telenors forsøg på sikre sig opgaven med at opbygge og drive det nye digitale sendenet.

Den opgave gik til svenske Boxer, der ejes af svenske stats Teracom. Teracom er ifølge Berlingske Business oplysninger også interesseret i de danske TV-master. Det samme gælder Tele Diffusion de France (TDF), der driver lignende sendenet i andre lande.

En ny ejer skal tjene sin investering hjem ved at sælge kapaciteten på sendemasterne til TV-operatører, herunder DR, TV 2 og Boxer, samt mobil- og bredbåndselskaber.

Overskudsforretning
Sendenettet blev skilt ud fra TDC i 2001, hvorefter DR og TV 2 købte hver deres master. TV 2 ejer 14 af de 25 høje master, mens DR ejer resten. De to TV-stationer ejer Broadcast Service Danmark i fællesskab, mens TV 2 ejer 80 pct. af fordelingsnettet mellem masterne. Endelig ejer DR to tredjedele og TV 2 den sidste tredjedel af DigiTV, der står bag den gratis del af det nye sendenet.

TV 2 ventes at få den største andel af den samlede salgspris i omegnen af 1. mia. kr.

Broadcast Service Danmark driver og vedligeholder i dag sendemasterne og det såkaldte fordelingsnet for DR og TV 2.

Efter flere år med faldende indtjening har selskabet fået et løft i indtjening i 2008. Her fik man til opgave at bygge nye digitale sendemuligheder på TV-masterne, så Boxer fra november kan sende digitalt TV til samtlige danske husstande.

”Vi har tjent penge i alle årene, og det har vi også gjort i 2008. Det er klart, at opgaven for Boxer har givet et løft i omsætning og indtjening,” siger Finn Søndergaard Pedersen, adm. direktør for Broadcast Service Danmark.

Selskabet omsatte i 2007 for 200 mio. kr. og kom ud med et overskud på 7 mio. kr.Salget af sendemasterne skal hjælpe TV 2 ud af den umiddelbare likviditetskrise og vil altså også udløse penge til DR. Begge TV-stationer må til gengæld regne med fremover at skulle betale for at leje sig ind på de sendemaster de ejer i dag.