Naboer til Postgrunden vil have Danske Bank-byggeri standset

En fejl i beregningen af etagearealet i den eksisterende lokalplan har fået kommunen til at igangsætte en hasteproces med at ændre den. Naboerne vil have Planklagenævnet til at stoppe byggeriet, mens processen løber.

Danske Banks nye domicil på posthusgrunden ved hovedbanegården Fold sammen
Læs mere
Foto: Danske Bank