Når gratis er bedre

En stribe offentlige europæiske myndigheder sparer skatteyderne for to-og trecifrede millionbeløb ved at skrotte licensbetalende programmer til fordel for gratis software - og får endda bedre IT-systemer i bytte.

PARIS: Offentlige myndigheder kan spare skatteyderne for både to-og trecifrede millionbeløb ved at kaste licenskrævende programmer på porten og erstatte dem med såkaldt open sourcesoftware, der ofte er gratis.

Og ikke nok med det: Erfaringerne viser, at manøvren giver lige så stabile, lige så brugervenlige og i flere tilfælde bedre IT-systemer.

Sådan lyder den opsigtsvækkende konklusion fra ITchefer i tre af de største europæiske myndigheder, der rent faktisk har vovet springet: Det svenske politi, det franske gendarmeri og det finske justitsministerium.

Vil ikke låses fast

De tre har i større eller mindre udstrækning droppet programmer baseret på lukkede formater, hvilket vil sige, at leverandøren hemmeligholder programkoden.

Dermed er kunden "låst fast" i den forstand, at leverandørens programmører er de eneste, der kan rette fejl og mangler - og dermed kan skrue priserne i vejret.

"Det er meget vigtigt at have en situation, hvor vi kan sige "vi kan ikke lide jeres support, så vi kan skifte jer ud"," fortæller Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg i det svenske rigspoliti, der har skiftet til open source, hvor programkoden er frit tilgængelig, så man kan ringe til andre ude i byen, når systemet går ned.

"Det er ret simpelt. Det handler om at få større frihed, så vi kan vælge mellem forskellige udbydere og få en lavere pris. Vi ønsker ikke at være låst fast," uddyber Sjöswärd, der ved at udsætte sine hidtidige storleverandører Oracle og BEA for konkurrence har sparet cirka 150 millioner svenske kroner på drift af central IT-struktur.

Sparede en halv milliard

Et af de mest dybdegående skift finder man i det franske gendarmeris 90.000 PCere.

Gendarmeriet skrottede i 2005 kontorpakken Microsoft Office og indførte den gratis pendant OpenOffice, og da operationen forløb glat, gik styresystemet Microsoft Windows samme vej.

"På de fleste computere er det eneste licenskrævende program et antivirus," fortæller oberstløjtnant Xavier Guimard, der forklarer, at man ganske enkelt ikke havde råd til at opgradere alle computere samtidig, hvilket resulterede i et enormt tidsspilde i IT-afdelingen.

"Før skulle vi udvikle bødeudskrivningssystemet til alle Microsoft Word-versioner: 95, 98, 2000 og 2002. Nu har vi fået en bedre situation, fordi alle gendarmer har det samme program og den samme version," siger Guimard og tilføjer, at gendarmerne heller ikke længere manuelt indtaster statistiske oplysninger om kriminalitet.

"Når en gendarm er færdig med en rapport, så trykker han på en knap. Han behøver ikke længere åbne et nyt program for at taste dataene ind. En robot kan åbne dokumentet og selv tage informationerne, og det kan lade sig gøre, fordi programmerne er standardiserede." Med licenskrævende software "ville den systemudvikling have kostet 70 mio. euro ( 521 mio. kr., red.). I stedet kostede det os en ubetydelig sum," forklarer han.

Ubegrundet frygt

I danske ministerier frygter man, at skift til eksempelvis OpenOffice vil blokere adgangen til milliarder af dokumenter forfattet i lukkede Microsoft -programmer. Men det problem er man ikke stødt på i hverken Sverige, Frankrig eller Finland.

"Vi kan uden videre åbne dem med OpenOffice. Det har ikke rigtig været et problem," forklarer det finske justitsministeriums IT-strateg Martti Karjalainen, der har afbestilt Microsofts Office-licenser på 10.000 af 11.000 computere.

"Vi har nogle Microsoft Word og Excel-dokumenter med meget komplicerede makroer. Af den grund har vi beholdt nogle Microsoft -licenser til at kunne håndtere nogle af disse særlige situationer, når de opstår." I Finansminsteriet, der p. t. forhandler med Microsoft om en ny treårig kontrakt på vegne af mange ministerier, modtages de udenlandske erfaringer med glæde.

"Der er bestemt noget, der tyder på, at nogle af de fordomme, der har været, ikke nødvendigvis holder vand. Det synes jeg bare er positivt. Det åbner op for, at der er forskellige produkter at vælge imellem, og det er det bedste, man kan have i en konkurrencesituation," siger ministeriets digitaliseringschef Lars Frelle-Petersen.

Læs mere:

Open Source Observatory and Repository (OSOR.eu) - der finansieres af EU-Kommissionen - har foretaget to studier af henholdsvis det svenske rigspolitis overgang til open source samt det franske gendarmeris udskiftning af Microsoft Windows og Microsoft Office med det gratis styresystem Linux Ubuntu og den gratis kontorpakke OpenOffice:

»The Swedish National Police: How to avoid locking yourself in while saving money« (24/11/2009)

»Towards the freedom of the operating system: the French Gendarmerie goes for Ubuntu« (12/02/2009)