»Når der er noget med sikkerhed vil ingen fjerne regler«

Politikerne stiller nye sikkerhedskrav til lufthavnene, men de tør ikke fjerne dem igen, selv om de ikke virker. Det mener topchef Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne.

Foto: ERIK REFNER.
Læs mere
Fold sammen

Politikerne er for flittige til at overdænge lufthavne med nye regler efter større forsøg på terrorangreb. Det sker uden tanke på, om det skaber mere sikkerhed. Thomas Woldbye, topchef i Københavns Lufthavne, opfordrer til at gennemtænke reglerne igen og kigge på, hvorfor der næsten ingen sikkerhedstjek er ved rejser med tog og færger. Eksperter er enige.

»I stedet for at opstille nye krav hele tiden bør man have en fornuftig overordnet sikkerhedsvurdering af, hvad vores risici er, og hvordan vi indretter vores sikkerhed efter det. Det er ikke det, man gør idag,« siger Thomas Woldbye.

Sikkerheden i lufthavnene er gentagne gange blevet skærpet siden angrebet i 2001 på World Trade Center. Særligt i 2006 blev der indført nye, stramme krav efter et forsøg på at detonere flydende sprængstoffer om bord på et fly. Det førte til forbud mod væsker i større beholdere, ligesom det blev begrænset, hvor meget håndbagage passagerne måtte tage med. Blandt mange senere regler er der kommet nye krav til tjek af passagere, som rejser ind og ud af EU.

»Sikkerhed i lufthavnen har været sådan, at der har været regler, og så kommer der nye, når der sker noget. Når der kommer en mand med en bombe i skoen, kommer der nye regler. Derefter kommer der et nyt lag på, når der kommer nogen med væsker,« siger Woldbye.

Han understreger, at han ikke efterlyser et lavere sikkerhedsniveau, men en gennemgang af hele sikkerhedsproceduren i lufthavnene. Woldbye mener, at politikerne alt for ofte er bange for at ændre på de sikkerhedsregler, som er indført tidligere.

»Det her område er meget politisk, og når der er noget med sikkerhed, er der ikke nogen, som vil fjerne regler igen. Tænk nu, hvis man havde fjernet skoreglen, og ham med skoen kom igen,« siger Thomas Woldbye.

Mere spektakulært at angribe fly

Oprindeligt var der meget begrænsede sikkerhedstjek på fly, men efter at luftfarten gennnem 1970erne var udsat for flere terror­angreb, blev sikkerheden øget. I 1988 lykkedes det, hvad der angiveligt var libyske agenter, at placere en bombe på et fly, der faldt ned over den skotske by Lockerbie. Men det var først efter, at fire fly blev kapret 11. september 2001, at de skrappe krav, som flypassagerer kender i dag, blev indført.

I den periode har andre transportformer været ramt i mindre grad. Men i takt med den øgede sikkerhed i lufthavene, oplevede Madrid i 2004 et angreb på tre lokaltog. Året efter blev både undergrundsbanen og busser i London angrebet. Men det er fortsat det voldsomme flyangreb i USA i 2001, som er det mest kendte terrorangreb.

»Nu har man haft nogle begivenheder, hvor folk fokuserede på fly, fordi det er mere spektakulært. Men hvis man tog en samfundsmæssig tilgang, er der andre steder, man skulle beskytte mere. Jeg tror, det skyldes, at vi ikke har haft de samme angreb på tog og færger, og derfor har det ikke den samme opmærksomhed,« siger Woldbye.

Flere regler øger ikke sikkerhed

Flere eksperter i sikkerhed er enig med lufthavnschefen i, at de mange regler ikke øger sikkerheden. En af dem er Hans Jørgen Bonnichsen, der tidligere var operativ chef for Politiets Efterretningstjenneste (PET).

»Der er aldrig nogensinde blevet evalueret på det, og det er problemet. Derfor læsser man bare ovenpå uden at forholde sig til, hvad man har gjort tidligere,« siger Bonnichsen.

Han advarer mod at tro, at de nye regler nødvendigvis skaber mere sikkerhed. Den tidligere PET-chef mener, at europæerne bør overveje den model, som er blevet indført i USA, hvor dem, som flyver meget, kan slippe for den omfattende kontrol, som andre skal igennem.

»Man kunne kigge på en for-screening, som israelerne og amerikanerne arbejder med. Det giver mulighed for ikke at kaste det samme mistankegrundlag ud over alle – også den 82-årige hofteopererede, som går gennem detektoren og skal kropsvisteres hver gang. Det er der jo ikke nogen grund til,« siger Bonnichsen.

Hans Christian Stigaard, ekspert i luftfartssikkerhed og tidligere trafikchef hos Københavns Lufthavn, er også bekymret over udviklingen.

»Jeg er meget enig i, at sikkerhedsreglerne og procedurerne langtfra altid bygger på rationelle og grundige vurderinger. Vi har løbende set mange hurtige løsninger, fordi politikerne og EU vil vise handlekraft,« siger Hans Christian Stigaard.

Han mener, at tiden er kommet til at gå hele området igennem forfra.

»Det er politisk populært at være strammer på sikkerhedsområdet. Men det vil være fornuftigt at gennemgå sikkerhedstiltagene og de mange regler om forskellige procedurer for at vurdere, hvad der egentlig giver mening.«.

Fornuftigt at begynde forfra

De nye krav kommer primært fra EU, og Danmark kan kun i begrænset omfang vige fra de regler. For nylig besluttede EUs stats- og regeringsledere at presse på for at øge terrorbekæmpelsen ved at kræve hurtig vedtagelse af nye regler om indsamling og udveksling af oplysninger om flypassagerer.

Hverken EU-transportkommissær Violeta Bulc eller hendes talsmand har ønsket at kommentere kritikken af sikkerhedsreglerne. Herhjemme fastslår transportminister Magnus Heunicke (S) dog i en skriftlig kommentar, at det »ikke er hensigtsmæssigt, hvis man indfører nye krav uden at vurdere, om nogle af de eksisterende så bliver overflødige«.

Han fortæller, at flere regler i øjeblikket bliver gennemgået af EU-Kommissionen for at se, om der er brug for justeringer eller lempelser.

»Jeg vil opfordre til, at luftfartsbranchen bruger den løbende dialog med Trafikstyrelsen til at gøre opmærksom på, hvor der måtte være overflødige krav,« lyder det fra Magnus Heunicke i en e-mail.

Han tilføjer, at det i sagens natur er afgørende, at der ikke slækkes på sikkerheden, men han bifalder, at man går en række regler igennem igen.

»Vi arbejder bl.a. på, at passagererne med tiden skal kunne tage væsker med forbi sikkerhedskontrollen. Det skal dog ske på en måde, der ikke bliver for dyr for lufthavnene og for besværlig for passagererne,« siger han.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er ligeledes fortaler for en ny gennemgang af reglerne på EU-plan.

»Der bliver desværre nogle gange vedtaget regler alene affødt af behov for at vise politisk handlekraft. Jeg synes, at man bør sætte et arbejde i gang med at se på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Det synes jeg, at vi fra dansk side skal tage op på rådsmøder i EU,« siger han.