Mystik om bankernes klagesager

I mindst ét tilfælde har en bank fået Finans­tilsynet til at ændre opfattelse efter at have klaget over en afgørelse. Men sagerne mørklægges, hvis der ikke er en kendelse i Erhvervsankenævnet.

Mindst én bank har fået omstødt en afgørelse fra Finanstilsynet, og sagen er aldrig blevet offentliggjort. Det fremgår af en henvendelse rettet til Berlingske Business’ redaktion. Tilsynets direktør, Ulrik Nødgaard, mener dog ikke, at de siden 2008 har haft sager i Erhvervsankenævnet, hvor de har trukket sig over for et pengeinstitut. »Vi har intet problem med fuld offentlighed, hvad enten sagerne falder ud til vores fordel eller ej,« siger han. Foto: Torben Åndahl Fold sammen
Læs mere
En bank kan sagtens slå Finanstilsynet eller få omstødt en af deres afgørelser, men det er bare ikke sikkert, at offentligheden eller andre banker nogensinde får det at vide.

Efter Berlingske Business i mandags afdækkede, at Finantilsynet har vundet i ni ud af ni sager mod bankerne i ankenævnet siden finanskrisens begyndelse i 2008, har redaktionen fået henvendelse om, at mindst én aktør har fået omstødt en afgørelse fra tilsynet, og sagen er aldrig blevet offentliggjort. Den pågældende sag er behandlet i Fondsrådet, nu Det Finansielle Råd, der træffer afgørelser i tilsynssager af principiel karakter og i tilsynssager med videregående betydning for pengeinstitutterne.

Heller ikke i Erhvervsankenævnet bliver sådanne sager offentliggjort. Praksis er, at alle Erhvervsankenævnets kendelser offentliggøres, men hovedparten af sagerne i ankenævnet afsluttes uden en kendelse.

Forringer læringen af sagerne

Således viser en gennemgang fra den seneste offentliggjorte årsberetning fra 2011 og tilbage til og med 2008, at ud af 481 afsluttede sager blev der blot afsagt kendelse i 143, mens hele 338 sager blev afsluttet »på anden måde«. I 32 af sagerne har myndighederne omgjort sin afgørelse, inden Erhvervsankenævnet har nået at afsige kendelse, og dermed bliver sagens udfald ikke offentliggjort.

Ifølge Lars Krull, bankekspert og seniorforsker ved Aalborg Universitet, er det kritisk, at de sager, der bliver omgjort undervejs, ikke offentliggøres. Dermed kan andre ikke lære af dem, og billedet af en myndighed som Finanstilsynet som urørlig og umulig at kæmpe imod bliver fastholdt med den mulige konsekvens, at andre banker dropper at klage over afgørelser.

»Det er et interessant aspekt, at det eneste, der kommer til vores fælles læringsmasse, er der, hvor der bliver afsagt en kendelse. Det burde være sådan, af hensyn til vores fælles læringsmasse, at enhver sag, der bliver indtalt, som minimum bliver beskrevet i Erhvervsankenævnets årsberetning,« siger Lars Krull.

Ifølge Finanstilsynets direktør, Ulrik Nødgaard, kan tilsynet ikke umiddelbart se, at de siden 2008 har haft sager i Erhvervsankenævnet, hvor de har trukket sig over for et pengeinstitut.

Han giver dog udtryk for, at Finanstilsynet gerne offentliggør alle sager.

»Vi har fået helt anderledes offentlighed omkring Finanstilsynet med de lovændringer, der blev lavet i 2008 og 2010, og vi har intet ønske eller intention om på nogen måde ikke at have fuld offentlighed omkring de forløb, men det er selvfølgelig Erhvervsankenævnet, der sætter scenen, fordi sagerne er hos dem,« siger Ulrik Nødgaard og fortsætter:

»Vi har intet problem med fuld offentlighed, hvad enten sagerne falder ud til vores fordel eller ej.«

Det gælder også sager, der ikke nødvendigvis er nået til en kendelse, men hvor tilsynet under sagens behandling ændrer afgørelse.

»Ifølge reglerne skal vi offentliggøre, når vi giver et påbud, og det vil da være naturligt også at offentliggøre, hvis vi trækker et påbud tilbage, som tidligere har været offentliggjort,« siger Ulrik Nødgaard.