Multihåndværkeren spøger igen

Tankerne om multihåndværkere, der kan løse en bred vifte af håndværksmæssige opgaver, var egentlig på vej i graven, men en netop vedtaget lov giver dem ny næring. Loven tillader alle at udføre visse simple el- og vvs-arbejder uden autorisation, hvilket åbner en del af el- og vvs-installatørernes marked for andre håndværkere og viceværter.

Konkret åbnes der for de opgaver, som private hidtil selv har måtte udføre som eksempelvis opsætning af stikkontakter og vandhaner på steder, hvor de forberedende installationer er lavet i forvejen. Opgaver af denne karakter vurderes som så simple, at det fra 1. januar 2006 ikke længere vil kræve særlig uddannelse eller autorisation at udføre dem.

Hos el- og vvs-installatørernes brancheorganisation Tekniq frygter man imidlertid for konsekvenserne af den nye lov. Man mener, at den vil øge risikoen for fejl i el- og vvs-installationer, hvilket kan have store sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

- Vi ved, at private laver mange fejl på disse områder og antager, at det vil andre ikke-autoriserede også gøre. Sådanne fejl kan få meget alvorlige konsekvenser, tænk eksempelvis på risikoen for brand eller for at få kraftige elektrisk stød, siger Flemming Preisler, direktør i Tekniq.

Han understreger, at der selvsagt også er en risiko forbundet med at lade private udføre de nævnte opgaver, men at den øges betragteligt med den nye lov. Hvor gør-det-selv-manden alene risikerer at lave fejl i sit eget hjem, risikerer håndværkeren eller viceværten at gøre det alle de steder, han besøger.

Tvivlsom effekt

Baggrunden for den nye lov er et ønske om at øge konkurrencen på el- og vvs-området. Flemming Preisler tvivler dog på, at loven får den ønskede effekt.

- Jeg tror, at de markedsmæssige konsekvenser vil være begrænsede, for loven berør trods alt en begrænset del af installatørernes arbejdsområde. Derfor er jeg langt mere bekymret for de sikkerhedsmæssige aspekter, konstaterer Flemming Preisler.

Tekniq står ret alene med deres frygt for de sikkerhedsmæssige konsekvenser af den nye lov. Såvel forsikringsselskabernes brancheforening Forsikring & Pension som Sikkerhedsstyrelsen har tidligere overfor ErhvervsBladet afvist, at der skulle være en sikkerhedsrisiko forbundet med at lade uautoriserede udføre de arbejder, som den netop vedtagne lov omhandler.