MT Højgaard venter bedre tider efter et skidt 2016

Udskudte projekter medvirkede til at presse MT Højgaard-koncernens driftsresultat ned på på 73 mio. kr. i 2016, hvilket er en markant nedgang i forhold til 2015, hvor driften gav et overskud på 372 muio. kr.

Foto: Henning Bagger

- Vi har haft et fornuftigt fjerde kvartal, men året som helhed har resultatmæssigt været utilfredsstillende. Året var præget af udskudte projekter. siger koncerndirektør Torben Biilmann.

- Derudover har vi haft nogle enkeltstående udfald på projekter, som vi gerne havde været foruden, men som nu er håndteret, fortsætter han.

MT Højgaard fremhæver, at selskabet har en god konkurrenceevne, hvilket afspejler sig i ordrebeholdningen, der nåede det højeste niveau siden 2011 med 8591 mio. kr., hvilket var over 1 mia. kr. mere end i 2015.

- Vi går ind i 2017 med en ordrebeholdning, der er både stor og med en god bonitet. Den består af opgaver, vi målrettet har valgt at prioritere, og som vi derfor glæder os til at komme i gang med at føre ud i livet i et tæt samarbejde med vores kunder, siger Torben Biilmann.

Ordreindgangen anser MT Højgaard for tilfredsstillende.

Koncernens omsætning blev som ventet på 6,8 mia. kr., hvilket er højere end sidste år trods et ventet fald i omsætningen vedrørende Greenland Contractors på omkring 300 mio. kr.

FREMGANG I 2017

Koncernen ser gode muligheder for fremgang i de kommende år, således at strategirammens mål om en driftsmargin før særlige poster på omkring 5 pct. igen nås, som det var tilfældet i 2015.

MT Højgaard-koncernen venter i 2017 en omsætning på 7,2 mia. kr. Driftsresultatet ses mere end fordobles til omkring 150 til 200 mio. kr. før særlige poster.

Forventningen er baseret på den tilfredsstillende ordrebeholdning og nye projekter i selskabets pipeline.

Den forventede 2017-indtjening svarer til en margin på 2,1 til 2,8 pct. - en fremgang fra 1,1 pct. i 2016, men stadig et stykke fra ambitionen om 5 pct., som ikke er realistisk endnu.

MT Højgaard er ejet af børsnoterede Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, der sidder på henholdsvis 54 pct. og 46 pct. af aktiekapitalen.

HØJGAARD OG MONBERG SPEJLER MT HØJGAARD

I 2016 realiserede Højgaard Holding en omsætning på 76 mio.kr. og et resultat af primær drift på 10 mio.kr., som i 2015. Højgaard Holding koncernens resultat før skat blev et overskud på 1 mio. kr. eller cirka 100 mio. kr.lavere end sidste års overskud.

- Koncernens resultat før skat er især negativt påvirket af det lavere resultat i MT Højgaard koncernen, hvor Højgaard Holding koncernens andel i år var et underskud på 7 mio. kr. mod et overskud sidste år på 99 mio. kr. i 2015, beretter selskabet.

Højgaard Holding vil ikke udbetale udbytte for 2016. Det gør den anden ejer Monberg og Thorsen derimod. Der stilles forslag om 30 kr. per aktie på trods af, at Monberg & Thorsen realiserede et underskud på 9 mio. kr. før skat i 2016 mod et overskud på 83 mio. kr. i 2015. Selskabet har kun sin andel af MT Højgaard som aktivitet. Hvorimod Højgaard Holding har en meget lille aktivitet ved siden af ejerskabet MT Højgaard.