MT Højgaard nedjusterer forventningerne til driften kraftigt

MT Højgaard-koncernen fastholder forventningerne til hele 2016's omsætning, men sænker samtidig forventningerne til driftsresultatet ganske betragteligt.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Entreprenørkoncernen MT Højgaard kan se frem til et lavere driftsoverskud før særlige poster i 2016, end selskabet hidtil havde regnet med. Årsagen skal blandt andet findes i forsinkede projekter, men samtidig vil omsætningen fremover have en lavere margin, skriver selskabet i sit regnskab for tredje kvartal.

MT Højgaards toplinje voksede i kvartalet til 1612 mio. kr. fra 1532 mio. kr. i samme periode for et år siden. Samtidig faldt driftsresultatet før særlige poster til et underskud på 4 mio. kr. mod et overskud på 145 mio. kr. i tredje kvartal af 2015.- Koncernens omsætning og indtjening var i tredje kvartal negativt påvirket af den samme tendens som i de foregående kvartaler, hvor projekter fortsat forsinkes. Udviklingen er blandt andet en konsekvens af koncernens nye forretningstilgang og bevægelsen væk fra den traditionelle måde at udbyde projekter på, skriver MT Højgaard i regnskabet.
Ordreindgangen var i kvartalet på 1,2 mia. kr., og det var 0,8 mia. kr. lavere end i samme periode for et år siden. Koncernen anser dog ordreindgangen som "tilfredsstillende". Samtidig faldt ordrebeholdningen med 0,4 mia. kr.Efter skat kunne koncernen bogføre et tab på 4 mio. kr. Sidste år var der i tredje kvartal et overskud på 305 mio. kr.

Koncernen fastholder forventningerne til hele omsætningen i 2016, men sænker modsat forventningerne til driftsresultatet ganske betragteligt.
Entreprenørkoncernen venter fortsat et salg på omkring 6,8 mia. kr., men salget vil være af en anden karakter, fortæller selskabet:

- Bidraget fra højmargin-omsætning vil dog blive delvis erstattet af anden omsætning med lavere margin, hvilket påvirker indtjeningen, skriver MT Højgaard.Forventningerne til driftsresultatet før særlige poster ses nu ramme omkring 75 mio. kr. mod den tidligere forventning om 225 mio. kr.
- De reducerede forventninger baseres på udviklingen år til dato, et ajourført skøn over indregning af byggeri i eget regi, forholdene i Scandi Byg samt udskudt projektudviklingsaktivitet, som afventer myndighedsgodkendelse, fortæller selskabet i regnskabet.MT Højgaard er ejet af de børsnoterede selskaber, Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, der sidder på henholdsvis 54 pct. og 46 pct. af selskabet. Traditionen tro kom de to selskaber også med regnskaber i forbindelse med MT Højgaards regnskab.

Højgaard Holding holder fast i forventningen om et lille positivt resultat før skat foruden andelen af MT Højgaards resultat. Monberg & Thorsen fastholder sine forventninger om driftsomkostninger på 10 mio. kr.