Morfar er med på e-handel

De er ikke indfødt digitale, og de handler ikke lige så ofte på nettet som de unge. Men når først forbrugere i alderen 60 år og opefter e-handler, er de ikke bange for at bruge penge.

Foto: Tommy Kofoed

Dansk Erhverv har kortlagt danskernes handelsvaner på nettet, og en af konklusionerne er, at størstedelen af danskerne i alderen 60 år og opefter er aktive e-handlere.

Syv ud af ti danskere i alderen 60+ har handlet på nettet inden for de seneste seks måneder. Godt nok handler de ikke så ofte, men når de handler, bruger de stort set lige så mange penge som resten af forbrugerne. Kun de helt unge i alderen 18-35 år skiller sig ud ved at handle for et noget lavere beløb – men til gengæld handler de ofte.

Elektronikken lokker

De varer, der primært ryger i den digitale indkøbs­kurv hos forbrugerne 60+, er elektronik­varer, mens de yngre forbrugere op til 49 år primært køber tøj og sko. Ser man på services, køber de ældre forbrugere primært rejser og hotelophold. Næsten halvdelen af de ældres netkøb er rejser eller flybilletter, hvor det kun gælder 25 procent af de 18-35 årige.

De ældre køber rejser og hotelophold mere end tre gange så ofte som de yngre – 31 procent mod ti procent. Det afspejler, at de ældre også har flere penge at rejse for end de yngre – og sandsynligvis også, at de har fået tiden til at rejse. Men også at en stor del af disse markeder er flyttet over på nettet og købes dér.

Det er slet ikke så overraskende, at de ældre både er aktive e-handlere og bruger mange penge, når de handler på nettet.
Det fortæller Henning Bahr, ekspert i detail­handel og ejer af Retail Institute Scandinavia.

»Det overrasker mig ikke, nej. Men de har sikkert været nede i en butik og set produktet, inden de køber det på nettet,« siger Henning Bahr og tilføjer, at e-handel for de ældre forbrugere ofte er et spørgsmål om bekvemmelighed.

Unge udvikler koncepter – for unge

Der er endnu ikke foretaget analyser for e-handel i Danmark, som udelukkende omhandler detailhandel – og altså ikke medtager services. Derfor er det ifølge Henning Bahr vanskeligt at sige præcist, om detailhandlen udnytter de ældres interesse for at handle på nettet optimalt.

»Hvis jeg kun kunne svare ja eller nej, ville jeg svare nej. Der er mange koncepter, der henvender sig til den første halvdel af den erhvervsaktive alder. Som jeg ser det, kunne detailhandlerne godt have mere fokus på den ældre gruppe forbrugere,« siger Henning Bahr og nævner loyalitetsprogrammer som et sted, hvor de ældre bliver overset.

Ifølge Henning Bahr er en af forklaringerne på detailhandlernes manglende fokus på de ældre forbrugere på nettet, at virksomhederne ofte har unge til at udvikle e-commerce-koncepter.

»Men 60-plusserne er altså også udstyret med smartphones,« siger han.

Analysen fra Dansk Erhverv er foretaget i december 2014. E-handlen udgjorde ca. 80 milliarder kroner i 2014. Tøj/sko og elektronik er samlet set de varer, danskerne køber flest af på nettet, men også bøger og tids­skrifter e-handles relativt ofte.

Brydes tallene ned efter køn, e-handler kvinder ganske stereotypt tøj og sko, mens mænd køber elektronik på nettet.