Mor og datter fik vidt forskellig rådgivning af advokat

Merethe Færch blev orienteret om Færch Holdings forestående værdi-forøgelse – moderen Tineke Færch fik intet at vide, før hun solgte aktier for 57 millioner kroner til datteren. Siden blev aktiepostens værdi mangedoblet til 273 millioner kroner.

Tineke Færch har tilsyneladende fået en anden rådgivning i forbindelse med salget af aktier i Færch Holding end familiens matriark, grandniecen Lone Færch. Arkivfoto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere

På syvende år kæmper den 83-årige enke Tineke Færch for at få sin ret i et opgør med datteren Merethe Færch om en aktiehandel til 273 millioner kroner. Fredag i sidste uge vejrede Tineke Færch omsider morgenluft, da det kom frem under endnu en retssag i det langtrukne Færch-slagsmål, at Merethe Færch havde modtaget en ganske anden rådgivning om aktiehandlen af familiens advokat end Tineke Færch selv.

Tineke Færch mener, at datteren sammen med rådgiverne pressede hende til at sælge en stor post A-aktier i Færch Holding alt for billigt i 2006. To år efter blev værdien af Færch Holding nemlig femdoblet efter Færch Holdings afhændelse af en aktiepost i Skandinavisk Tobak, og det har længe været Tineke Færchs påstand, at både datteren og rådgiverne kendte til denne forestående værdistigning, da mor og datter handlede i 2006.

Tineke Færchs påstand blev bestyrket i retten i sidste uge, da Tineke Færchs advokat Thyge Trier kunne fremlægge to vidt forskellige breve, som Tineke og Merethe Færchs fælles advokat, Jess Thiesen, sendte til mor og datter i 2006, da de var begyndt at tale om at gennemføre aktiehandlen mellem dem.

Breve med forskelligt indhold

Brevet til Tineke Færch dateret 21. juni 2006 er ganske kort. Brevets syv linjer omhandler overvejende Tineke Færchs privatøkonomiske situation efter den forestående aktiehandel mellem mor og datter, og Jess Thiersen beder hende bemyndige ham til at få en revisor til at udarbejde et budget for hende.

Jess Thiersens brev dateret 19. juni 2006 til Merethe Færch er væsentlig længere – næsten to sider – og opfordrer Merethe Færch til »snarest muligt« og »i løbet af den næste måneds tid« at få handlen på plads. Jess Thiersen nævner også i brevet, at »det håbes, ... at aktierne stiger kraftigt i værdi«.

På tidspunktet for aktiehandlen mellem mor og datter havde de to som fælles advokat Mads Behrendt fra det daværende advokatkontor Lind Cadovius.

Jess Thiersen var Lind Cadovius’ skatte-ekspert, som Mads Behrendt havde bedt rådgive i aktiehandlen. Mads Behrendt blev afhørt som vidne i retten i fredags om forløbet. Her forklarede han, at han tog en kollegial samtale med Jess Thiersen, da han erfarede, at Thiersen havde ydet særrådgivning til Merethe Færch. Mads Behrendt fortalte således, at han bad Jess Thiersen om at sende Tineke Færch det samme følgebrev, som han havde sendt til hendes datter. Tineke Færch modtog dog aldrig et sådant brev, og hun fik således aldrig at vide, at nogen håbede eller forventede en kraftig stigning i værdien af hendes Færch-aktier.

Ingen særsklit kontakt

Tineke Færch har tidligere kørt retssager mod Mads Behrendt og Jess Thiersen for dobbeltrolle og dårlig rådgivning og krævet en millionerstatning. Men hun tabte begge sager først i byretten og siden i landsretten. Ved begge instanser oplyste Mads Behrendt og Jess Thiersen, at de ikke havde særskilt kontakt til eller ydede bistand til Merethe Færch, og det fremgik også af deres slutfaktura, at de opfattede i langt overvejende grad at have repræsenteret sælger – altså Tineke Færch – fremfor køber – altså Merethe Færch.

Advokaternes argument for at gennemføre handlen har hele tiden været, at Tineke Færch sparede en stor skatteregning ved at handle med datteren, mens hun var i live, og inden en eventuel værdistigning. Mads Behrendt er i dag partner hos Lind Advokat-aktieselskab, mens Jess Thiersen er partner hos Lett Avokater