Moody's: Ingen opjustering af danske bankers kreditværdighed

Kreditvurderingsbureauet Moody's vurderer, at Bankpakke 2 er positiv for den danske banksektor, men forventer ikke, at det vil føre til opjustering af de danske bankers kreditværdighed, fordi støtten i den nye bankpakke anses for at være midlertidig (Opdateres)

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Moody's, der er det kreditvurderingsbureau, der tættest følger de danske bankers kreditværdighed, er positivt stemt over for den anden bankpakke. Men advarer samtidig om, at det formentlig ikke i sig selv vil betyde, at danske banker vil blive mere kreditværdige.

Til gengæld kan den nye bankpakke måske være med til at forhindre, at bankernes kreditværdighed forværres, vurdere Moody's kreditanalytikere.

Den anden bankpakke blev vedtaget af et bredt politisk flertal i søndags, og giver op til 100 milliarder kr. i direkte statslån og statsgarantier til de danske penge- og realkreditinstitutter for at sikre, at de ikke holder op med at låne penge ud.

Bankpakke 2 ses som midlertidig
"Moody's forventer ikke, at rekapitaliseringen som sådan vil føre til højere kreditvurderinger, da pakken er indrettet på at være positiv. Imidlertid vil højere kapitaliseringsniveauer blive set som positive af kreditvurderingsbureauet, på grund af det pres på overskuddet, som danske banker oplever, som reflekterer det stigende behov for nedskrivninger på lånebøgerne," skriver Moody's i en analyse, der fortsætter:

"Forbedret kapitalniveauer vil alene hælpe med at modvirke det nedadgående pres på kreditvurderingerne, der kommer fra det vanskellige forretningsmiljø, faldende aktivkvalitet og højere låneomkostninger, samt omkostningerne ved de to hjælpepakker."

Fortsat negativt syn på den danske banksektor
I analysen gentager Moody's sin vurdering af hele den danske banksektor, der i november blev nedjusteret fra "stabil" til "negativ".

"Den danske økonomi er blevet markant forværret, og forventningerne til fremtiden er svage. På grund af et stadigt dårligere forretningsklima og svære lånemuligheder er virksomhedskonkurser hastigt stigende, specielt i ejendomssektoren. Eksportsektoren er også blevet negativt ramt af den globale afmatning," skriver Moody's, der fortsætter.

"Set i lyset af den vanskelige økonomiske situation, forventer Moody's, at de danske bankers udlån til erhverevslivet fortset vil være negativt påvirket de næste 12-18 måneder.

Kreditvurderingsbureauet advarer også om, at kombinationen af faldende boligpriser og de danske husholdningers høje gædsniveauer udgør en risiko for de finansielle institutioner, særligt hvis beskæftigelsen begynder at falde hurtigt."

Heller ikke kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's har ændret syn på den danske banksektor efter Bankpakke 2.

"De strukturelle mangler i den danske finansielle sektor er der fortsat. Efter vores mening har Danmark alt for mange banker med snævre forretningsprofiler, potentielt risikable udlånsporteføljer og en stor afhængighed af kortsigtet funding," skriver Standard & Poor's i en ny analyse.