Møns Banks overskud presset af højere omkostninger

Udgifter til en ny filial i Vordingborg har været med til at øge omkostningerne hos Møns Bank i 2016, hvilket højere indtægter i den normale bankforretning ikke helt har kunnet kompensere for.

Banken kommer ud af 2016 med et basisoverskud på 34,6 mio. kr., hvilket er et fald på 3 mio. kr. fra året før, på trods af at bankens indtægter fra renter og gebyrer steg med cirka 9 mio. kr. til 142,3 mio. kr.

De samlede omkostninger voksede med knap 14 pct. og er med til at presse indtjeningen, viser regnskabet for 2016, der er offentliggjort tirsdag eftermiddag.

De store hovedtal var kendte, da banken i starten af februar offentliggjorde tallene efter et besøg fra Finanstilsynet.

Finanssektorens vagthund havde pålagt en nedskrivning af bankens hovedkontor på 4,3 mio. kr., og det har også påvirket tallene negativt.

Ud over filialen i Vordingborg, der blev åbnet i november, har Møns Bank ligeledes afdelinger i Næstved, Kongsted og Præstø.

Banken kan glæde sig over medvind fra udviklingen på finansmarkederne, hvor bankens beholdning af værdipapirer har givet et plus på 7 mio. kr. mod et mindre minus i 2015. Det er primært afkastet på obligationer, som trækker op.

De positive kursreguleringer er med til at sikre fremgang på bundlinjen, hvor overskuddet steg til 22,5 mio. kr. fra 21 mio. kr. i 2015.

Møns Bank har besluttet at sende 10 pct. af bankens overskud tilbage til aktionærerne, hvilket er i bunden af udbyttepolitikken, der lyder på 10-25 pct. af overskuddet. Den samlede betaling for 2016 løber op i 2,4 mio. kr.

Møns Bank venter i 2017 er basisresultat - overskud før nedskrivninger på udlån, kursregulering og skat - på 28-33 mio. kr., og der er dermed lagt op til et mindre fald fra 2016.