Mols-Linien venter 2016-resultat på 90-110 mio. kr.

Mols-Linien venter et positivt resultat i 2016 i intervallet 90 mio. kr. til 110 mio. kr. efter skat, hvilket er en udvidelse af intervallet i forhold til seneste melding i november 2015, hvor det udmeldte interval var 90 mio. kr. til 100 mio. kr. efter skat.

Mols-Linien venter et positivt resultat i 2016 i intervallet 90 mio. kr. til 110 mio. kr. efter skat, hvilket er en udvidelse af intervallet i forhold til seneste melding i november 2015, hvor det udmeldte interval var 90 mio. kr. til 100 mio. kr. efter skat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2015.

Mols-Linien forventer, at det totale marked for personbiler mellem Øst- og Vestdanmark i 2016 vil stige med cirka 2 pct. På baggrund af den i 2015 stigende trafikmængde og forventningen til det totale marked for 2016 forventes der overført omkring 1,3 mio. personbiler med Mols-Linien i 2016, svarende til en stigning på 3,9 pct. i forhold til 2015.

»Rederiet har med fastpriskontrakter sikret en fast oliepris i danske kroner for hele 2016. Med udgangspunkt i disse forudsætninger forventer Mols-Linien et positivt resultat i 2016 i intervallet 90 mio. kr. til 110 mio. kr. efter skat,« oplyser Mols-Linen i årsregnskabet.

I 2015 fik rederiet et overskud efter skat på 74,3 mio. kr.

Som følge af Mols-Liniens egenkapitalforhold indstiller bestyrelsen til den ordinære generalforsamling, at selskabet ikke udbetaler udbytte.