Mols-Linien trækker sig fra Bornholmstrafikken

Mols-Linien trækker sig fra at byde på Bornholmstrafikken for i stedet at styrke sit fokus på Kattegat-ruterne.

Læs mere
Fold sammen
Det meddeler selskabet.

- Den globale finanskrise har medført markante rentestigninger og dermed øgede omkostninger til lånefinansierede projekter. Derfor har bestyrelsen i Mols-Linien i dag besluttet at afstå fra at aflevere det sidste og bindende tilbud på Bornholmstrafikken til Trafikstyrelsen, hedder det i meddelelsen.

Formand for bestyrelsen i Mols-Linien, Carsten Berger, forklarer, at det ganske enkelt er blevet for dyrt og for risikabelt at låne penge på rimelige vilkår.

- Med den nuværende kapitalstruktur på de internationale kapitalmarkeder, som vi forventer vil fortsætte flere år ud i fremtiden, har vi imidlertid ikke ønsket at disponere os for stærkt kapitalmæssigt i Bornholmstrafikken for en driftsperiode på kun seks år. I givet fald ville vores tilbud nemlig blive for bekosteligt, siger Carsten Berger.

Samtidig vurderer færgeselskabet, at danskerne som følge af krisen i større grad vil holde ferie i Danmark.

- Det vil give os mere trafik og en række forretningsmæssige muligheder, som vi naturligvis vil udnytte til glæde for både de rejsende og for vores aktionærer, siger den administrerende direktør i Mols-Linien, Preben Wolff.

Som en del af det større fokus på Kattegat-ruterne, søger rederiet blandt andet efter en ny hurtigfærge.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )