Mols-Linien sejler fortsat med for få passagerer

Det går fremad med antal passagerer, men stadig ikke nok for rederiet Mols-Linien, som fortsat forventer et dundrende underskud for hele året.

Det går fremad for Mols-Linien, men ikke nok. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Haugaard

Det hårdt plagede rederi Mols-Linien sætter sin kraftige lid til danskernes juletrafik. Flere biler og passagerer skal gerne med færgerne mellem Jylland og Sjælland for at rederiet kommer gennem året nogen lunde som forventet.

Det fremgår af en meddelelse, som rederiet netop har sendt ud. Der er tale om en såkaldt periodemeddelelse for 1. til 3. kvartal i år.

Heri kan man læse om travlhed og positive tal for antal biler og passagerer. Mere præcist fragtede Mols-Linien i årets tre første kvartaler lige over 710.000 biler og 1,88 mio. passagerer mellem de to landsdele.

Det er en fremgang på omkring en fjerdedel i forhold til samme periode året før, men problemet er, at tallene gerne skal endnu højere op for at rederiet kan få regnskabet for i år til at hænge sammen.

»Det må konstateres, at trafikken – på trods af den fortsatte positive udvikling – stadig ikke har udviklet sig i den forventede takt. Der er således usikkerhed om den økonomiske udvikling i resten af året, hvor specielt juletrafikken er meget afgørende,« hedder det i meddelelsen.

»Åbningen af den nye motortrafikvej fra Holbæk til Vig samt den påbegyndte overførsel af lastbiler skønnes at have en positiv effekt, og der forventes derfor fortsat et resultat i niveauet minus 20 mio. kr., om end med øget usikkerhed,« hedder det videre.