Mols-Linien har langt om længe sikret sig færgeruten til Bornholm

Rederiet Mols-Linien skal fra september 2018 stå for færgedriften til og fra Bornholm.

Foto: Henning Bagger

Det står klart, efter at selskabet har underskrevet en aftale med Transport- og Bygningsministeriet, oplyser Mols-Linien i en meddelelse til fondsbørsen.

Der er tale om de to ruter Rønne-Køge og Rønne-Ystad, og Mols-Linien har kontrakten i ti år.

Det har været rederiet Færgen, som har haft ruterne i mere end 100 år, og rederiet klagede efter tildelingen af kontrakten i maj over afgørelsen, og det udsatte i første omgang selve underskrivningen af kontrakten.

Mols-Liniens topchef, Søren Jespersen, oplyser, at Klagenævnet for Udbud, som skal behandle klagen, i sidste uge afgjorde, at klagen ikke skulle have opsættende virkning. Det har banet vejen for, at blækket kunne komme til papiret.

Selv om der udestår en afgørelse i klagesagen, giver det ikke Mols-Linien anledning til bekymring.

- Vi sover helt trygt om natten og mener ikke, at der er noget i den sag. Vi mener, at vi opfylder samtlige krav i udbuddet, så vi er sikre på, at der ikke er noget at komme efter, siger Søren Jespersen.

Da kontrakten blev tildelt i første omgang tilbage i maj, var begrundelsen fra Transport- og Bygningsministeriet blandt andet, at Mols-Linien havde tilbudt at kunne sænke billetpriserne med omkring 50 pct.

Mols-Linien vil indsætte en nybygget færge på ruten Rønne-Køge, mens man på ruten Rønne-Ystad vil indsætte en hurtigfærge af samme type, som man anvender på Kattegat i dag.