Mols-Linien dropper Bornholmstrafikken

Bornholmerne kommer ikke fra øen i en af Mols-Liniens færger foreløbig. Selskabet dropper at byde på Bornholmstrafikken og holder sig til Kattegatområdet.

Mols-Linien trækker sig fra at byde på Bornholmstrafikken for i stedet at styrke sit fokus på Kattegat-ruterne. Det meddeler selskabet.

"Den globale finanskrise har medført markante rentestigninger og dermed øgede omkostninger til lånefinansierede projekter. Derfor har bestyrelsen i Mols-Linien i dag besluttet at afstå fra at aflevere det sidste og bindende tilbud på Bornholmstrafikken til Trafikstyrelsen," hedder det i meddelelsen. Formand for bestyrelsen i Mols-Linien, Carsten Berger, forklarer, at det ganske enkelt er blevet for dyrt og for risikabelt at låne penge på rimelige vilkår.

"Med den nuværende kapitalstruktur på de internationale kapitalmarkeder, som vi forventer vil fortsætte flere år ud i fremtiden, har vi imidlertid ikke ønsket at disponere os for stærkt kapitalmæssigt i Bornholmstrafikken for en driftsperiode på kun seks år. I givet fald ville vores tilbud nemlig blive for bekosteligt," siger Carsten Berger.

Mere ferie i Danmark
Samtidig vurderer færgeselskabet, at danskerne som følge af krisen i større grad vil holde ferie i Danmark.

"Det vil give os mere trafik og en række forretningsmæssige muligheder, som vi naturligvis vil udnytte til glæde for både de rejsende og for vores aktionærer, siger den administrerende direktør i Mols-Linien," Preben Wolff.

Som en del af det større fokus på Kattegat-ruterne, søger rederiet blandt andet efter en ny hurtigfærge.

RB-Børsen