Mols-Linien: Ankenævn ser på aktionærers klage over afnotering

Rederiet Mols-Linien er på vej mod at blive afnoteret fra fondsbørsen i København, men det har en række mindretalsaktionærer klaget over, og nu har Erhvervsankenævnet besluttet at behandle klagen.

Foto: Henning Bagger. Rederiet Mols-Linien er på vej mod at blive afnoteret fra fondsbørsen i København, men det har en række mindretalsaktionærer klaget over, og nu har Erhvervsankenævnet besluttet at behandle klagen.
Læs mere
Fold sammen

Det oplyser Mols-Linien i en meddelelse til fondsbørsen.

Det er Foreningen af Mols-Liniens Småaktionærer - bestående af omkring 300 mindre aktionærer - der har klaget over beslutningen fra Nasdaq OMX.

Fondsbørsen sagde tidligere i år god for en afnotering efter ønske fra kapitalfonden Polaris, der er storaktionær. Men nu har Erhvervsankenævnet besluttet, at tillægge mindretalsaktionærerne såkaldt partsstatus, hvilket er forudsætningen for at behandle klagen.
Mols-Linien skulle egentlig være afnoteret 21. april - hvor rederiets årlige generalforsamling også finder sted - men det er nu usikkert, om det bliver en realitet.

Rederiets bestyrelse regner med, at Erhvervsankenævnet inden denne dato har besluttet, om klagen skal tillægges såkaldt opsættende virkning. Det vil sige, om konsekvenserne af den første afgørelse fra fondsbørsen skal suspenderes, ind til klagesagen er afgjort.
Mols-Linien regner derimod ikke med, at Erhvervsankenævnet inden 21. april har afgjort, hvorvidt rederiets aktier skal slettes fra fondsbørsen i København.

Utilfredsheden over afnoteringen skyldes, at Foreningen af Mols-Liniens Småaktionærer har været utilfredse over, at et flertal på mindre end 90 pct. af aktionærerne har kunnet få en afnotering godkendt.

Derudover har foreningen også frygtet, at afnoteringen har betydning for værdierne af deres aktier, da det bliver sværere at handle med aktien, hvis den ikke er noteret.

Siden beslutningen blev taget i slutningen af februar, er Mols-Linien-aktien faldet fra kurs 97 til kurs 63,50. Det svarer til knap 500 mio. kr. Mols-Linien har nu en markedsværdi på cirka 900 mio. kr.