Møns Bank slår Erhvervsstyrelsen i ankenævnssag

Erhvervsstyrelsen afviste i første omgang at ændre Møns Banks beslutning om at ændre vedtægterne, men nu har banken fået medhold efter en klage til ankenævnet.

Foto: Lea Meilandt Mathiesen
Efter flere forhindringer på vejen har Møns Bank nu fået Erhvervsankenævnets ord for, at de kan foretage de vedtægtsændringer, som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i april 2012.

Det sker, efter at banken som en af ganske få har vundet en sag over myndighederne i Erhvervsankenævnet.

Erhvervsstyrelsen havde ellers i første omgang afvist at registrere vedtægtsændringerne, eftersom generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt.

Generalforsamlingen skal ifølge bankens egne vedtægter blandt andet indkaldes gennem landsdækkende dagblade, lokale dagblade, på bankens hjemmeside og via Erhvervsstyrelsens it-system. Sidstnævnte blev dog ikke gjort rettidigt.

Banken var dog af den opfattelse, at den ifølge vedtægterne for sent foretagne indkaldelse via Erhvervsstyrelsens it-system ikke var »en væsentlig formmangel«, der kunne gøre den ekstraordinære generalforsamling ugyldig.Erhvervsankenævnet konkluderede efter et års sagsbehandling, at bortset fra den forsinkede bekendtgørelse via it-systemet, var indkaldelsen foretaget rettidigt i overensstemmelse med bankens vedtægter.På den baggrund fandt ankenævnet, »at den ikke rettidige indkaldelse via Erhvervsstyrelsens it-system ikke kan tillægges konkret afgørende betydning, og at vedtægtsændringen derfor bør registreres. Ankenævnet ophæver derfor Erhvervsstyrelsens afgørelse«.

Møn ændrer indkaldelsesmetode

Møns Bank foretager derfor to vedtægtsændringer, der begge blev enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Den første ændring omhandler netop indkaldelse til generalforsamlinger, som banken ikke længere vil gøre i et landsdækkende dagblad, men kun i lokale medier, Erhvervsstyrelsens it-system og på bankens hjemmeside.

Den anden ændring omhandler stemmeretsbegrænsningen, der ændres til, at en aktionær nu kan stemme for 0,5 pct. af aktiekapitalen mod før maksimalt 0,25 pct. af aktiekapitalen.

Begge forslag var stillet på den ordinære generalforsamling i marts 2012, men da der ikke var tilstrækkelig aktiekapital repræsenteret, måtte banken indkalde til den ekstraordinære generalforsamling i april.

Med sejren i Erhvervsankenævnet slipper banken for at indkalde til endnu en generalforsamling.