Møns Bank øgede årets resultat til 29,4 mio. kr. i 2017

Møns Bank har øget årets resultat for 2017 til 29,4 mio. kr. i forhold til 2016 hvor resultatet var 22,5 mio. kr.

Møns Bank har øget årets resultat for 2017 til 29,4 mio. kr. i forhold til 2016 hvor resultatet var 22,5 mio. kr. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Det fremgår af regnskabet.

Banken har øget sin primære basisdrift til 42,0 mio. kr. i 2017. Møns Bank kunne desuden oplyse om en positiv kursregulering på 18 mio. kr.

Banken har øget sit resultat før kursreguleringer og skat til 35,9 mio. kr. i 2017 mod 24,2 mio. kr. i 2016.

Nettorenteindtægterne i banken er faldet til 84,6 mio. kr. mod 85,2 mio. kr. året før. Dette kan ifølge Møns Bank skyldes, at banken i september 2016 optog supplerende kapital, der gav en yderligere renteudgift på 1,5 mio. kr. i 2017 i forhold til 2016.

Forventningerne til 2018 på posten basisdrift, som er resultatet før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat bliver 30-35 mio. kr.

Desuden ser banken et resultat før skat på 20-30 mio. kr. i 2018.

»Resultatet før skat vil være forbundet med stor usikkerhed og være meget afhængig af udviklingen i nedskrivningerne på udlån og garantier. Ved bankens fastsættelse af resultatforventningerne før skat er niveauet for nedskrivninger indregnet med at ligge i niveauet 0,25 - 0,5 % af de samlede udlån og garantier,« skriver Møns Bank i regnskabet.

Tabel for Møns Banks årsregnskab for 2017:

Møns Banks forventninger til 2018: